Понеделник на четвърта седмица

Паримия на шестия час

Из пророчеството на Исаия – чтение

   Тъй казва Господ Саваот: както намислих, тъй и ще бъде; както реших, тъй и ще стане, за да съкруша Асура в Моята земя и да го стъпча в Моите планини; и ще падне от тях яремът му, и бремето му ще се снеме от рамената им. Такова е решението, определено за цялата земя, и ето ръката, простряна върху всички народи, защото Господ Саваот е решил, – и кой може да отмени това? Ръката Му е простряна, – и кой ще я отвърне? В годи-ната, когато умря цар Ахаз, биде такова пророческо слово: Недей се радва, земьо Филистимска, че е съкрушен жезълът, който те поразяваше; защото от змийния корен ще излезе аспида, и плодът й ще бъде хвъркат змей. Тогава най-бедните ще бъдат нахранени, и немотиите ще си почиват в безопасност; а твоя корен с глад ще уморя, и той ще убие твоя остатък. Ридайте, порти! С глас викай, граде! Ще се раздробиш ти, цяла земьо Филистимска; защото от север иде дим, и няма изморен в техните пълчища. А какво ще обадят вестителите народни? – Това, че Господ е утвърдил Сион, и в него ще намерят убежище сиромасите от народа Му.

Паримии на вечернята

Паримия първа

Из книга Битие – чтение

   Рече Господ Бог в сърцето Си: няма вече да проклинам земята заради човека, защото помислите на човешкото сърце са зло още от младините му; и няма вече да поразявам всичко, що живее, както направих; занапред, докле трае земята, сеитба и жетва, студ и пек, лято и зима, ден и нощ няма да престанат. И благослови Бог Ноя и синовете му и им рече: плодете се и се множете, и пълнете земята и я владейте; да се боят и да треперят от вас всички зверове земни и всичкият земен добитък и всички небесни птици, всичко, що се движи по земята, и всички морски риби: във ваши ръце са те предадени;  всичко, що се движи и живее, ще ви бъде за храна; като злак тревист давам ви всичко; само плът с душата й, сиреч с кръвта й, не яжте; Аз ще изискам и вашата кръв, в която е вашият живот, ще я изискам от всеки звяр, ще изискам също душата на човека от ръката на човека, от ръката на брата му; който пролее човешка кръв, и неговата кръв ще се пролее от човешка ръка; защото човек е създаден по образ Божий; а вие се плодете и множете; ширете се по земята и се умножавайте на нея.

Паримия втора

Из Притчи Соломонови – чтение

   Праведността води към живот, а който се стреми към зло, стреми се към смъртта си. Коварните по сърце са гнусота пред Господа, а непорочните в своя път са Нему благоугодни. Може да се обзаложиш, че порочният няма да остане ненаказан, а семето на праведните ще се спаси. Каквото е златна брънка на носа у свиня, също е жена хубава, но – безразсъдна. Праведните желаят само добро, нечестивите ги очаква гняв. Един раздава щедро, и още му се прибавя; а друг извън мярка е пестелив, и пак си е беден. Добротворната душа ще бъде наситена, и който напоява другите, и той сам ще бъде напоен. Който задържа у себе си храна, него народът проклина; а който я продава – върху главата му благословение. Който се стреми към добро, той дири благоволение; а който дири зло, то го и намира. Който се надява на богатството си, ще падне; а праведниците като лист ще се зеленеят. Който разсипва къщата си, ще наследи вятъра, а глупавият ще бъде роб на мъдрия по сърце. Плодът на праведника е дърво на живот, и мъдрият души привли-ча. Ако на праведника се въздава на земята, толкова повече на нечестивеца и на грешника. Който обича поука, той обича знание; а който мрази изобличение, глупав е. Добрият намира благоволение от Господа, а коварния човек Той ще осъди. Човек не ще се укрепи с беззакония; а коренът на праведните е неподвижен. Добродетелна жена е венец за мъжа си, а позорната е като гнилеж в костите му. Помислите на праведните са правда, а кроежите на нечестивците – коварство. Речите на нечестивците са засада за проливане кръв, а устата на праведните ги спасяват.

Кратък URL адрес на страницата: http://paraklis.uni-sofia.bg/ZRWu2