Проект Йесеево Дърво

ПРЕВЪРНИ ЕЛХАТА СИ В ДЪРВО ЙЕСЕЕВО!

КОЙ Е ЙЕСЕЙ?

Йесей е баща и основател на рода на св. пророк и цар Давид. Бог обещава да въздигне Месия (Христос или Помазаник) от потомството Давидово.

ЗАЩО „Дърво Йесеево“?

Дърво Йесеево” е символично наименование на родословието на Иисуса Христа. В иконографията тази композиция представя стилизирано родословно дърво, израснало от гърдите на Йесей с изображение на предци на Христа в медальони. Понякога редом с Давид и старозаветните пророци са изобразени антични мислители като Платон, Аристотел, Гален и т. н. В България това изображение се среща в стенописите на Бачковския манастир и църквата „Рождество Христово“ в Арбанаси.

В нашия вариант на Дървото сме избрали дванадесет лица – праотци и пророци, които са свързани с ключови пророчества и предобрази на Христос.

Инструкция

СВЪРЖИ ОБРАЗИТЕ НА ПРАОТЦИТЕ/ПРОРОЦИТЕ С ТЕКСТОВЕТЕ ОТ СВЕЩЕНОТО ПИСАНИЕ, ЗА ДА ПРОСЛЕДИШ НИШКАТА, КОЯТО ВОДИ ДО РОЖДЕСТВОТО НА СПАСИТЕЛЯ ГОСПОД ИИСУС ХРИСТОС!

КЛЮЧ ЗА ИГРАТА С ПОВИШЕНА ТРУДНОСТ:

Места в Библията, които ще ти помогнат да свържеш изображение с текст: I= Бит. [22:16-18]; II= Бит. [17:19, 22:2]; III= Вар. [3:36-38]; IV= Бит. [3:14-15]; V= Пс. [2:6-7]; VI=2 Цар. [7:12-13]; VII= Ис. [7:14, 11:1]; VIII= Мих. [5:2-3]; IX= Иерем. [31:31, 33:15]; X= Дан. [7:13-14]; XI= Иез. [37:24-26]; XII= Зах. [6:12 , 9:9]


Ако това ти се струва твърде предизвикателно, използвай приложената таблица.

КЛЮЧ-ЛЕГЕНДА:

 

Изображение на праотец/ пророк

Място в Библията

Текст от „медальона“

1

Авраам

Битие [22:16-18]

...кълна се в Мене Си, казва Господ, че, понеже ти направи туй нещо и не пожали (за Мене) едничкия си син, Аз ще благословя и преблагословя, ще размножа и преумножа твоето семе…

и ще бъдат благословени в твоето семе всички земни народи, задето послуша гласа Ми.

2

Исаак

Битие [17:19, 22:2]

…жена ти, ще ти роди син, и ще му наречеш името Исаак; и ще направя завета Си с него завет вечен… вземи едничкия си син Исаака, когото ти обичаш, и иди в земя Мория, и там го принеси в жертва всесъжение на една от планините, която ще ти покажа.

3

Иаков

Варух [3:36-38]

Този е нашият Бог, и никой друг не ще се сравни с Него. Той намери всички пътища на премъдростта и я подари на Своя раб Иакова и на Своя възлюбен Израиля.

След това Той се яви на земята и живя между людете.

4

Моисей

Битие [3:14-15]

(Протоевангелие)

И рече Господ Бог на змията: …ще всея вражда между тебе и жената, и между твоето семе и нейното семе; то ще те поразява в главата, а ти ще го жилиш в петата.

5

Давид

Псалом [2:6-7]

Аз помазах Моя Цар над Сион, Моята света планина; ще възвестя определението:

Господ Ми каза: Син Мой си Ти; Аз днес Те родих.

6

Соломон

2 Царства [7:12-13]

(Месианско пророчество от Натан на Давид за Соломон)

Аз ще въздигна след тебе твоето семе, което ще произлезе от твоите чресла,

и ще закрепя царството му. Той ще съгради дом на името Ми,

и Аз ще утвърдя престола на царството му довека.

7

Исаия

Исаия [7:14, 11:1]

…Сам Господ ще ви даде личба: ето, Девицата ще зачене и ще роди Син, и ще Му нарекат името Емануил … И ще покара младочка от Иесеевия пън, и клон ще израсне от неговия корен…

8

Михей

Михей [5:2-3]

И ти, Витлееме Ефратов, малък ли си между хилядите Иудини? от тебе ще Ми излезе Оня,

Който трябва да бъде Владика в Израиля и Чийто произход е от крайвреме, от вечни дни.

Затова Той ще ги остави до време, докле роди оная, която има да роди…

9

Иеремия

Иеремия [31:31, 33:15]

Ето, настъпват дни, казва Господ, и ще сключа с дома Израилев и с дома Иудин нов завет … В ония дни и в онова време ще направя да израсте Давиду праведна Младочка, – и Тя ще извършва съд и правда на земята.

10

Даниил

Даниил [7:13-14]

Гледах в нощните видения, и ето, на небесни облаци идеше сякаш Син Човеческий, дойде до Стария по дни и биде доведен при Него. И Нему бе дадена власт, слава и царство, за да Му служат всички народи, племена и езици; владичеството Му е владичество вечно, което няма да премине, и царството Му не ще се разруши.

11

Иезекиил

Иезекиил [37:24-26]

А Моят раб Давид ще бъде Цар над тях и Пастир на всички тях; те ще ходят по Моите заповеди и Моите устави ще пазят и ще ги изпълняват. И ще живеят в земята, която дадох на Моя раб Иакова, в която живяха отците им; … И ще сключа с тях завет за мир, вечен завет ще бъде с тях.

И ще ги уредя, ще ги размножа и ще туря сред тях Моето светилище навеки.

12

Захария

Захария [6:12, 9:9]

… тъй казва Господ Саваот: ето Мъж, името Му е Младочка, Той ще израсте от корена Си и ще създаде храма Господен… Ликувай от радост, дъще Сионова, тържествувай, дъще Иерусалимова: ето, твоят Цар иде при тебе, праведен и спасяващ, кротък, възседнал на ослица и на младо осле, син на подяремница.

Академичен параклис „Св. Климент Охридски“,  2018

Кратък URL адрес на страницата: http://paraklis.uni-sofia.bg/XYm91