Библейски цитати

Бърза проверка на цитати от Свещеното Писание

Съкращения на книгите:

Бит., Изх., Лев., Чис., Втор., Нав., Съд., Рут., 1Цар., 2Цар., 3Цар., 4Цар., 1Пар., 2Пар., Ездр., Неем., 2Езд., Тов., Иудт., Йов., Пс., Пр., Екл., Пес., Прем.Сир., Ис., Иер., Плач., Посл., Вар., Иез., Ос., Иоил., Амос., Авд., Ион., Мих., Наум., Авак., Соф., Аг., Зах., Мал., 1Мак., 2Мак., 3Мак., 3Езд., Мат., Мар., Лук., Иоан., Деян., Иак., 1Пет., 2Пет., 1Иоан., 2Иоан., 3Иоан., Иуда., Рим., 1Кор., 2Кор., Гал., Еф., Фил., Кол., 1Сол., 2Сол., 1Тим., 2Тим., Тит., Флм., Евр., Откр., Ест., Дан.

Въведете в полето за търсене желания цитат в следния формат: Бит.1:1-5,6,7,2:1-3,4:1,5 или Пс.1:1;Пр.4:23

Кратък URL адрес на страницата: http://paraklis.uni-sofia.bg/Pbdba