Четвърта Неделя след Пасха – на Разслабения.

Евангелие според св. Йоан Богослов, 5 гл.: (1-4) Подир това имаше иудейски празник, и възлезе Иисус в Йерусалим. А в Йерусалим, при Овчи порти, се намира кьпалня, по еврейски наричана Витезда, която има пет притвора; в тях лежеше голямо множество болни, слепи, хроми, изсъхнали, които очакваха да се раздвижи водата, защото Ангел Господен от време…

Трета неделя след Пасха – на св. Мироносици.

Тропари:  Животе Безсмъртни, когато си слязал при смъртта, тогава Ти си умъртвил ада с блясъка на Божеството; а когато и умрелите си възкресил от преизподнята, всички набесни сили пееха: Животодателю Христе Боже наш, слава Тебе. Застанал при гроба, ангелът казваше на жените мироносици миро подобава на мъртви, а Христос се яви чужд на тлението. Благообразният…