Паримии на Богоявление

На вечернята с Литургия – след входа: (богослужебно последование – вечерня и бдение)  Паримия първа.  Из книга Битие – чтение.    В начало Бог сътвори небето и земята. А земята беше безвидна и пуста; тъмнина се разстилаше над бездната, и Дух Божий се носеше над водата. Рече Бог: да бъде светлина. И биде светлина. Видя…

Паримии в Навечерието на Богоявление

Паримии на часовете. богослужебно последование – тук На първия час. Из пророчеството на Исаия – чтение. Така казва Господ: Да се развесели жадуващата пустиня, да се зарадва пустинята и да разцъфти като крин, и да роди, и всички да се възвеселят. Ще се зарадва Йорданската пустиня и славата на Ливан ще й се даде, великолепието…