Четене на Псалтир

Бързи връзки:
Заупокоен Псалтир (PDF):  https://drive.google.com
Правило за четене на Псалтира: http://www.sveta-gora-zograph.com/
Молитви за живи и починали при четенето на катизмите: http://www.sveta-gora-zograph.com/
 

НАЧАЛО НА ДНЕВНОТО ПРАВИЛО

По молитвите на светите наши отци, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амин.
Царю небесни, Утешителю, Душе на истината, Който си навсякъде и всичко изпълваш, съкровище на благата и подателю на живота! Дойди и се всели в нас, очисти ни от всяка сквернота и спаси, Благий, душите ни.
 
Свети Боже, свети Крепки, свети Безсмъртни, помилуй ни (3 пъти).
Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков. Амин.
Пресвета Троице, помилуй ни; Господи, очисти греховете ни; Владико, прости беззаконията ни; Светий, посети и изцери немощите ни, заради Твоето име.
Господи, помилуй (3 пъти). Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков. Амин.
 
Отче наш, Който си на небесата! Да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята; насъщния ни хляб дай ни днес; и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си, и не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия. Амин.
 
Помилуй ни, Господи, помилуй ни! Не намирайки никакво оправдание, ние грешните, като на Владика, Ти принасяме тая молитва: помилуй ни!
Слава на Отца и Сина и Светия Дух.
Господи, честното тържество на Твоя пророк (Иоан) показва Църквата като небе; ангелите тържествуват заедно с човеците. По неговите молитви, Христе Боже, насочи към мир нашия живот, за да Ти пеем: алилуия!
И сега, и винаги, и во веки веков. Амин.
Голямо множество са моите прегрешения, Богородице; към Тебе прибегнах, Чиста, да търся спасение. Посети, едничка благословена, моята немощна душа и моли Твоя Син и наш Бог да ми прости тежките грехове, които извърших.
 
Господи, помилуй (40 пъти).
 
Всесвета Троице, Боже и Създателю на целия свят, побързай и насочи сърцето ми да започне с размисъл и да завърши с добри дела тия боговдъхновени книги, които Светият Дух е изрекъл чрез устата на Давид, и които аз, недостойният, искам сега да чета. Но като съзнавам своето невежество, падам пред Тебе, моля Те и прося Твоята помощ: Господи, насочи ума и утвърди сърцето ми така, че когато ще говорят устните ми, да не се отегчавам, но да изпитвам радост при разбирането на онова, което ще говоря, и да се подготвя за вършене на добрите дела, за които ще науча, и за които ще чета, та просветен чрез добри дела, в съдния ден да бъда участник с всички Твои избраници, които ще застанат от дясната Ти страна. А сега, Владико, благослови да започна със сърдечна въздишка и да възпея с език, казвайки така:
 
Дойдете да се поклоним на Царя, нашия Бог.
Дойдете да се поклоним и паднем пред Христа Царя, нашия Бог.
Дойдете да се поклоним и паднем пред Самия Христос, нашия Цар и Бог.
 
ЧЕТЕМ СЪОТВЕТНАТА КАТИЗМА
 
Когато стигнем в катизмата до: Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков. Амин. Алилуия, алилуия, алилуия, слава Тебе, Боже (3 пъти). Господи, помилуй (3 пъти) вмъкваме молитвата. 
Ако четем за упокой, вмъкваме Заупокойна молитва:
Помени, Господи, Боже наш, починалия с вяра и надежда за вечен живот Твой раб (името) и като благ и човеколюбив Бог, който прощава греховете и унищожава неправдите, прости му и го освободи от всички негови прегрешения, волни и неволни. Избави го от вечните мъки и геенския огън и му дарувай да получи и да се наслади на Твоите вечни блага, които си приготвил за обичащите Те. Защото, макар и да съгреши, той не отстъпи от Тебе, и без да се съмнява, вярваше в Отца и Сина и Светия Дух – в Теб, прославяния в Троица Бог, и до последния си дъх Един Бог в три Лица и три Лица в Един Бог православно изповядваше. Затова бъди милостив към него и вярата му в Теб вмени вместо дела и заедно с Твоите светии като щедър го упокой. Защото няма човек, който да е живял и да не е съгрешил, но само Ти си без никакъв грях, Твоята правда е правда вечна и Ти Единствен си Бог милостив, щедър и човеколюбив и на Теб слава въздаваме, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога и во веки веков. Амин.
 
Молитва за семейството:
Спаси, Господи, и помилуй Твоите раби (имена на сродници) и сродниците им. Дай им, Господи, душевен мир и телесно здраве, прости им всяко прегрешение, волно и неволно.
Продължаваме катизмата нататък (както е дадено) със: Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков. Амин.
 
Същото правим (или редуваме с другите молитви – при епидемия и пр.) втория и третия път, когато имаме: Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков. Амин. Алилуия, алилуия, алилуия, слава Тебе, Боже (3 пъти). Господи, помилуй (3 пъти).
 
Завършваме с молитвите, дадени в съответната катизма.
 
КАТИЗМИ:
катизма 1
катизма 2
катизма 3
катизма 4
катизма 5
катизма 6
катизма 7
катизма 8
катизма 9
катизма 10
катизма 11
катизма 12
катизма 13
катизма 14
катизма 15
катизма 16
катизма 17
катизма 18
катизма 19
катизма 20
 
Псалтирът като требник – псалми при различни случаи:
 
 
Кратък URL адрес на страницата: http://paraklis.uni-sofia.bg/1M57B