Последование на Царските часове на Велики Петък

Първи час

Псалом 5
Чуй, Господи, думите ми, разумей мислите ми. Вслушай се в гласа на моите вопли, Царю мой и Боже мой! защото Тебе се моля. Господи, чуй рано гласа ми, — на ранина ще застана пред Тебе и ще чакам, защото Ти си Бог, Който не обича беззаконие; злият няма да се настани при Тебе; нечестивите няма да пребъдват пред Твоите очи: Ти ненавиждаш всички, които вършат беззаконие. Ти ще погубиш ония, които говорят лъжа; от кръвожаден и коварен Господ се гнуси. Аз пък, по Твоята велика милост, ще вляза в Твоя дом и ще се поклоня в светия Твой храм със страх пред Тебе. Господи, упътвай ме в Твоята правда, заради моите врагове: изравняй Твоя път пред мене. Защото в устата им няма истина; сърцето им е пагуба, гърлото им — отворен гроб, с езика си лъстят. Осъди ги, Боже, да не сполучат в своите кроежи; отхвърли ги, поради голямото им нечестие, защото се дигнаха против Тебе. И ще се възрадват всички, които се на Тебе уповават, ще ликуват вечно, и Ти ще ги закриляш; и ще се хвалят с Тебе ония, които обичат Твоето име. Защото Ти, Господи, благославяш праведника и с благоволение, като с щит, го закриляш.
Псалом 2
Защо се вълнуват народите, и племената замислят суетни неща? Въстават царете земни. И князете се съвещават заедно против Господа и против Неговия Помазаник. „Да разкъсаме — казват — техните вериги и да смъкнем от себе си техните окови.“ Оня, Който живее на небесата, ще се насмее, Господ ще ги поругае. Тогава в гнева Си ще им заговори и с яростта Си ще ги смути: „Аз помазах Моя Цар над Сион, Моята света планина; ще възвестя определението: Господ Ми каза: Син Мой си Ти; Аз днес Те родих [1]; искай от Мене, и ще Ти дам народите за Твое наследие, и всичко до край-земя за Твое владение. Ти ще ги поразиш с железен жезъл; ще ги строшиш като грънчарски съд.“ И тъй, вразумете се, царе; вземете поука, съдии земни! Служете Господу със страх и радвайте се (пред Него) в трепет. Отдайте почит Сину, за да се не разгневи, и за да не погинете във вашия път, защото Неговият гняв скоро ще се разпали. Блажени са всички, които се Нему уповават.
Псалом 21
Боже мой, Боже мой! (чуй ме;) защо си ме оставил? Далеч са от спасението ми думите на моя вик. Боже мой! викам денем — и Ти не чуваш, и нощем — и няма за мене мира. Но Ти, Светий, живееш посред славословията на Израиля. На Тебе се уповаваха отците ни; уповаваха се, и Ти ги избавяше; към Тебе викаха, и биваха спасявани; на Тебе се уповаваха, и се не посрамяха. Аз пък съм червей, а не човек, гавра за човеците и презрение у народа. Всички, които ме виждат, ругаят ми се; клатейки глава, думат с уста: „Той се уповаваше на Господа, нека Го избави, нека Го спаси, ако Му е угоден“. Но Ти ме извади из утробата, вложи в мене упование още в майчините ми гърди. Още от утроба на Тебе съм оставен; от утроба майчина ми Ти си мой Бог. Не се отдалечавай от мене, защото скръбта е близо, а помощник няма. Множество телци ме обиколиха; тлъсти бикове васански ме окръжиха, разтвориха уста против мене като лъв, който е гладен за плячка и рика. Аз се разлях като вода; всичките ми кости се разглобиха; сърцето ми стана като восък, разтопи се в моята вътрешност. Силата ми изсъхна като чиреп; езикът ми прилепна о небцето, и Ти ме сведе до смъртна пръст. Защото псета ме окръжиха, сбирщина злосторници ме обиколи, пробиха ми ръце и нозе. Можеше да се изброят всичките ми кости, а те гледат и си правят зрелище от мене; делят помежду си дрехите ми и за одеждата ми хвърлят жребие. Но Ти, Господи, не се отдалечавай от мене; Сило моя! побързай ми на помощ; избави от меч живота ми, и от псета — самотната ми душа; спаси ме от устата на лъва, и от рогата на еднорогите, като чуеш, избави ме. Ще възвестявам Твоето име на братята си, сред събранието ще Те хваля. Вие, които се боите от Господа, възхвалете Го. Цяло семе Иаковово, прослави Го. Да благоговее пред Него цяло семе Израилево, защото Той не презря и не пренебрегна скърбите на страдащия, не скри от него лицето Си, а го чу, когато тоя викна към Него. За Тебе е хвалата ми във великото събрание; ще изпълня оброците си пред ония, които се боят от Него. Да ядат бедните и се насищат, да хвалят Господа ония, които Го търсят; да живеят сърцата ви навеки! Ще си спомнят и ще се обърнат към Господа всички земни краища, и ще се поклонят пред Тебе всички езически племена, защото царството е на Господа, и Той е Владетел над народите. Ще ядат и ще се поклонят всички тлъсти на земята; пред Него ще се преклонят всички, които слизат в пръстта и не могат да опазят живота си. Потомството (ми) ще Му служи и ще се нарича Господне навеки; ще дойдат и ще възвестяват на човеците, които ще се родят, правдата Му, ще разказват това, що Господ е сторил.

Слава, тропар

Когато Ти бе разпнат, о Христе, унищожи се тиранията и се стъпка мощта на врага, защото ни ангел, ни човек, но Сам Ти, о Господи, ни спаси, слава Тебе.

И ниине

Как да те наречем, о Благодатна? Небе ли, защото от Тебе възсия Слънцето на правдата? Рай ли, защото от Тебе разцъфтя Цветът на нетлението? Дева ли, защото си останала нетленна? Чиста Майка ли, защото си носила на светите си обятия Сина, Бога на всичко? Моли Го да се спасят душите ни.

Днес храмовата завеса се раздира за изобличение на беззаконниците и слънцето скрива своите лъчи, виждайки Владиката разпъван.

Стих: Защо се вълнуват народите, и племената замислят суетни неща?

Стих: Въстават царете земни. И князете се съвещават заедно против Господа и против Неговия Помазаник.

Като овца на заколение бе поведен Ти, Христе Царю, и като кротък агнец бе прикован на Кръста от беззаконните мъже заради нашите грехове, Човеколюбче.

Слава и ниине

Господи, претърпявайки всичко, Ти викаше към заловилите Те беззаконници така: „Макар че поразихте Пастиря и разпръснахте дванайсетте овци, Моите ученици, Аз можех да изправя срещу вас повече от дванайсет легиона ангели. Но дълго търпя, за да се изпълни всичко от века скрито и тайнствено, що ви открих чрез Моите пророци!“. Господи, слава Тебе!

Паримия, Апостол и Евангелие на Първи час

Кондак

Елате да възпеем Разпнатия заради нас! Като Го видя на Кръста Мария казваше: „Макар да търпиш разпятие, Ти Си Син Мой и Бог Мой!“.

Трети час

Псалом 34
Застъпи се, Господи, в тъжбата с ония, които ме съдят, и обори борещите се с мене; вземи щит и броня и дигни се мен на помощ; извади меч и пресечи пътя на гонителите ми; кажи на душата ми: Аз съм твое спасение! В стид и срам да потънат, които търсят душата ми; да се върнат назад и покрият с безчестие, които ми мислят зло; да бъдат те като прах пред лицето на вятъра, и Ангел Господен да ги прогонва; да бъде пътят им тъмен и плъзгав, и Ангел Господен да ги преследва, защото без вина скриха за мене мрежата си, без вина изкопаха яма за душата ми. Да дойде върху него неочаквана пагуба, и мрежата му, която е скрил за мене, да улови самия него; да падне в нея и да загине. А моята душа ще се радва в Господа, ще се весели за спасението от Него. Всичките ми кости ще кажат: Господи, кой е подобен Тебе, Който избавяш слаб от силен, беден и сиромах от грабителя му? Дигнаха се против мене неправедни свидетели: каквото не зная, за това ме разпитват; връщат ми зло за добро, причиняват сиротинство на душата ми. През време на тяхната болест, аз се обличах във вретище, изнурявах душата си с пост, и молитвата ми се връщаше в пазухата ми. Постъпвах тъй, като че това беше мой приятел, мой брат; ходех тъжен, с наведена глава, като че майка оплаквах. А когато се препъвах, те се радваха и събираха; събираха се хулителите против мене, без да зная защо, хулеха и не преставаха; с лицемерни присмехулници скърцаха зъби против мене. Господи, докога ще гледаш това? Отърви душата ми от техните злодейства, самотната ми душа — от тия лъвове. Ще Те прославя аз във великото събрание, сред многочислен народ ще Те възхваля, за да не тържествуват над мене ония, които враждуват неправедно против мене, и да си не смигват с очи ония, които ме мразят без вина; защото не за мир говорят те, а против мирните на земята кроят лукави заговори; разтварят уста против мене; говорят: „добре! добре! окото ни видя“. Ти видя, Господи, недей мълча; Господи, не се отдалечавай от мене! Подигни се, пробуди се за моя съд, за моята тъжба, Боже мой и Господи мой! Съди ме по Твоята правда, Господи, Боже мой, та да не тържествуват те над мене; да не казват в сърцето си: „добре! (добре!) тъкмо по душата ни!“ Да не казват: „погълнахме го“. В стид и срам да потънат всички, които се радват на моето нещастие; да се облекат в срам и позор, които се големеят над мене. Да се радват и да се веселят, които желаят моята правота, и да говорят непрестанно: да се възвеличи Господ, Който желае мир на Своя раб! И езикът ми ще проповядва Твоята правда и Твоята хвала всеки ден.
Псалом 108
Боже на моята хвала! недей премълчава, защото против мене са се отворили нечестиви уста и уста коварни; говорят ми с лъжлив език; отвсякъде ме окръжават с нечестиви думи, без причина се въоръжават против мене; за моята любов те враждуват против мене, аз пък се моля; връщат ми зло за добро, омраза — за любов. Постави над него нечестивеца, и дяволът да застане нему отдясно. Кога се съди, да излезе виновен, и молитвата му да бъде за грях; дните му да бъдат кратки, и неговото достойнство друг да вземе; децата му да бъдат сираци, а жена му — вдовица; децата му да се скитат и да станат просяци, и да просят хляб извън своите развалини; заемодавец да заграби всичко, що има, и чужди да разграбят труда му; да няма кой да го пожалее, да няма кой да се смили над сираците му; потомството му да загине, и да се изличи името им в следващия род; да бъде споменато пред Господа беззаконието на бащите му, и грехът на майка му да не бъде изличен; винаги да бъдат те пред очите на Господа, и Той да изтреби спомена им на земята; задето не е помислил да стори милост, а е преследвал бедния и сиромаха и съкрушения по сърце човек, за да го умъртви; обикна проклятието, — то и ще падне върху него; не пожела благословението, — то и ще се отдалечи от него; да се облече с проклятие като с дреха, и да влезе то в неговата вътрешност като вода, и като дървено масло — в неговите кости; да му бъде то като дреха, с която се облича, и като пояс, с който винаги се опасва. Такава е отплатата от Господа на враговете ми и на ония, които говорят зло против душата ми. А мене, Господи, Господи, защити заради Твоето име, защото е блага милостта Ти; спаси ме, защото съм беден и сиромах, и сърцето е наранено в мене. Аз чезна като преклонна сянка; гонят ме като скакалец. Коленете ми изнемощяха от пост, и тялото ми се лиши от тлъстина. Станах им за присмех; които ме виждат, клатят главите (си). Помогни ми, Господи, Боже мой, спаси ме по Твоята милост, да познаят, че това е Твоята ръка и че Ти, Господи, си сторил това. Те проклинат, Ти пък благослови; те въстават, но да бъдат посрамени, а Твоят раб да се зарадва. Да се облекат с безчестие моите противници и като с дреха да се покрият със своя срам. И аз с уста високо ще славя Господа и сред множеството ще го прославям, защото Той стои отдясно на бедния, за да го спаси от ония, които съдят душата му.
Псалом 50
Помилуй ме, Боже, по голямата Си милост, и по многото Си щедрости изглади беззаконията ми. Много пъти ме умий от моето беззаконие и очисти ме от моя грях, защото беззаконията си съзнавам, и моят грях е винаги пред мене. Пред Тебе, пред Тебе едничкия съгреших и лошо пред Твоите очи извърших; тъй че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд. Ето, в беззаконие съм заченат, и в грях ме роди майка ми. Ето, Ти обикна истината в сърцето, и вътре в мене ми яви мъдростта (Си). Поръси ме с исоп, и ще бъда чист; умий ме, и ще бъда по-бял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие, и ще се зарадват костите, от Тебе съкрушени. Отвърни лицето Си от греховете ми и изглади всичките ми беззакония. Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене. Не ме отхвърляй от лицето Си и Светия Твой Дух не отнимай от мене. Върни ми радостта на Твоето спасение и с властния Дух ме утвърди. Беззаконните ще науча на Твоите пътища, и нечестивите към Тебе ще се обърнат. Избави ме от кръвнина, Боже, Боже на моето спасение, и езикът ми ще възхвали Твоята правда. Господи, отвори устните ми, и устата ми ще възвестят Твоята хвала; защото, да би искал жертва, аз бих Ти дал; но към всесъжения не благоволиш. Жертва Богу е дух съкрушен; сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш. Стори добро (Господи) на Сион по Твоето благоволение; въздигни стените иерусалимски; тогава ще Ти бъдат угодни жертви на правдата, възношение и всесъжение; тогава на Твоя олтар ще възложат телци.

Слава, тропар

Господи, иудеите Те осъдиха на смърт, Животе на всички! Тия, които чрез Мойсеевия жезъл преминаха през Червено море, Те прикова на Кръст; тия, които ядоха мед от скалата, принесоха Ти жлъчка. Но Ти всичко доброволно претърпя, за да ни освободиш от робството на врага, Христе Боже, слава Тебе.

И ниине, Богородичен

Богородице, Ти си Лоза истинска, От която израсна за нас Плода на живота; на Тебе се молим: мол се, Владичице, заедно със светите апостоли, да бъдат помилвани душите ни.

Поради страх от иудеите, Твоят близък приятел Петър се отрече от Тебе, Господи, и ридаейки викаше така: „Не пренебрегвай моите сълзи, защото обещах, че ще Ти остана верен, но не го направих!“. Приеми и нашето покаяние и ни помилуй.

Стих: Обърни внимание на гласа на моето моление, Царю мой и Боже мой.

Преди разпъването Ти на Твоя честен Кръст, Господи, когато войниците издевателстваха на Тебе, ангелските войнства се удивяваха, защото с венец на поруганите бе увенчан Ти, Който украси земята с цветя и бе облечен в багреница за подигравки Ти, Който с облаци обличаш небесната твърд. Но чрез този Твой промисъл стана явно добросърдечието Ти, Христе; велика е Твоята милост, слава Тебе!

Слава и ниине

Влачен на разпятие, Господи, Ти викаше така: „За какво искате да Ме разпнете, иудеи? Затова ли, че разслабените ви укрепих или че мъртъвците ви като от сън възкресих? Или че кръвоточивата изцелих и хананейката помилвах? За какво искате да Ме убиете, иудеи? Но ще погледнете на Христа – на Тогова, Когото сега пробождате, беззаконници!“.

Паримия, Апостол и Евангелие на Трети час

Кондак

Елате да възпеем Разпнатия заради нас! Като Го видя на Кръста Мария казваше: „Макар да търпиш разпятие, Ти Си Син Мой и Бог Мой!“.

Шести час

Псалом 53
Боже, чрез Твоето име ме спаси и с Твоята сила ме съди. Боже, чуй молитвата ми, послушай думите на устата ми; защото чужденци се дигнаха против мене, и силни търсят душата ми; те нямат Бога пред себе си. Ето, Бог е мой помощник; Господ подкрепя душата ми. На враговете ми Той ще въздаде за злото; изтреби ги Ти с Твоята истина. С усърдие ще Ти принеса жертва, ще прославя името Ти, Господи, защото е благо, защото Ти ме избави от всички неволи, и окото ми изгледваше неприятелите ми.
Псалом 139
Избави ме, Господи, от зъл човек, запази ме от потисник: те мислят зло в сърце си, всеки ден се опълчват за бой; изострят езика си като змия; под устата им е аспидна отрова. Запази ме, Господи, от ръцете на нечестивеца, запази ме от потисниците, които са намислили да поклатят стъпките ми. Горделивите заложиха клопки за мене и примки, простряха мрежа по пътя, нагласиха клопки за мене. Аз казах Господу: Ти си Бог мой: чуй, Господи, гласа на моите молби. Господи, Господи, Сило на моето спасение! Ти покри главата ми в деня на битката. Не давай, Господи, що нечестивец желае; не давай сполука на лошия му замисъл: той ще се въз гордее. Нека върху главата на ония, които ме окръжават, падне злото на техните собствени уста. Да паднат върху тях живи въглени; да бъдат хвърлени в огън, в пропаст, та да не станат. Злоезичният човек няма да се закрепи на земята; злото ще завлече потисника в погибел. Зная, че Господ ще извърши съд за угнетените и правда за бедните. Да, праведните ще славят Твоето име; непорочните ще обитават пред Твоето лице.
Псалом 90
Който живее под покрива на Всевишния, той обитава под сянката на Всемогъщия, и казва Господу: Ти си мое прибежище, защита моя, Бог мой, Комуто се уповавам! Той ще те избави от примка на ловец, от изтребителна пораза, с перата Си ще те осени и под крилете Му ще бъдеш на безопасно; щит и ограда е Неговата истина. Няма да се уплашиш от ужасите нощем, от стрелата, която лети денем, от ходещата в тъмата язва, от заразата, която опустошава по пладне. До тебе ще паднат хиляда, и десет хиляди теб отдясно; но до тебе няма да се приближи: само ще гледаш с очите си и ще виждаш отплатата на нечестивците. Защото ти каза: Господ е мое упование; Всевишния си избрал за твое прибежище; зло няма да ти се случи, и язва няма да се приближи до твоето жилище; защото ще заповяда на Ангелите Си за тебе, да те опазват във всички твои пътища: ще те понесат на ръце, да се не спънеш о камък с ногата си; аспида и василиск ще настъпиш, лъв и змей ще тъпчеш. „Задето той Ме възлюби, ще го избавя; ще го защитя, защото позна името Ми. Ще повика към Мене, и ще го чуя; с него съм в скърби; ще го избавя и ще го прославя, ще го наситя с дълги дни и ще му явя Моето спасение.“

Слава, тропар:

Ти извърши спасение посред земята, Христе Боже, и като простря на Кръста Своите пречисти ръце, Ти събра всички народи, които зоват: „Господи, слава Тебе!“.

И ниине

Ние нямаме дръзновение заради множеството наши съгрешения, но Ти моли Родилия се от Тебе, Богородице Дево, защото голяма сила има молението на Майката пред добросърдечието на Владиката. Не презирай молбите на грешните, Всечиста, защото милостив е и може да спаси Този, Който пожела да пострада заради нас.

Тропар на часа

Така говори Господ на иудеите: „Народе Мой, какво ви сторих или с какво ви досадих? Слепците ви просветих, прокажените очистих, лежащия на одър човек въздигнах. Народе Мой, какви неща ви сторих и как Ми се отплатихте? За манната -жлъч, за водата – оцет; вместо да Ме възлюбите, на Кръста ме приковахте. Няма повече да ви търпя – ще призова Моите езичници и те ще Ме прославят с Отца и Духа и ще им даря живот вечен!“.

Стих: И дадоха ми за храна жлъчка и в жаждата ми с оцет ме напоиха.

Законодатели Израилеви, иудеи и фарисеи, съборът на апостолите вика към вас: „Ето Храмът, Когото вие разрушихте! Ето Агнецът, Когото разпнахте и на гроб предадохте, но Той възкръсна по Своята власт! Не се заблуждавайте, иудеи, защото Той е Същият, Който ви спаси в морето и ви хранеше в пустинята; Той е живот и светлина и мир на света!“.

Слава и ниине

Елате, христоносни люде, да видим за какво се сговори предателят Иуда с беззаконните свещеници против нашия Спасител: днес те признаха като виновен за смърт безсмъртното Слово и като Го предадоха на Пилат, разпнаха Го на лобното място. И като пострада така нашият Спасител викаше: „Прости им, Отче, този грях, за да познаят езичниците Моето възкресение от мъртвите!“.

Паримия, Апостол и Евангелие на Шести час

Кондак

Елате да възпеем Разпнатия заради нас! Като Го видя на Кръста Мария казваше: „Макар да търпиш разпятие, Ти Си Син Мой и Бог Мой!“.

Девети час

Псалом 68
Началнику на хора. На свирало Шошаним. Псалом Давидов. Спаси ме, Боже, защото водите стигнаха до душата (ми). Затънах в дълбоко блато, и няма на що да застана; влязох в дълбочината на водите, и бързото им течение ме отвлича. Изнемощях от вопли; засъхна гърлото ми; измъчиха се очите ми да чакам Бога (мой). Ония, които ме мразят без вина, са повече от космите на главата ми: враговете ми, които ме преследват несправедливо, се усилиха; каквото не съм отнемал, него трябва да дам. Боже, Ти знаеш моето безумие, и греховете ми не са скрити от Тебе. Да се не посрамят поради мене всички ония, които се надяват на Тебе, Господи, Боже на силите. Да се не посрамят поради мене ония, които Те търсят, Боже Израилев, защото заради Тебе понасям хули, и с безчестие покриват лицето ми. Чужд станах за братята си и странен за синовете на майка ми, защото ревността за Твоя дом ме яде, и хулите на ония, които Те хулят, падат върху мене; и плача, като постя с душата си, и за това ме хулят; и обличам вместо дреха вретище, и им ставам за приказ; за мене приказват седещите при портите, и за мене пеят песни винопийците. Аз пък се обръщам към Тебе, Господи, с молитвата си; във време благоприятно, Боже, по голямата Си благост, чуй ме в истината на Твоето спасение; извади ме из тинята, за да не затъна; да се избавя от ония, които ме мразят, и от дълбоките води; да ме не завлече водното течение, да ме не погълне бездната, да не затвори над мене пропастта своите уста. Чуй ме, Господи, защото е блага Твоята милост; по многото Твои щедрости милостно погледни на мене; не скривай лицето Си от Твоя раб, защото скърбя; скоро ме чуй; приближи се до душата ми, избави я; заради моите врагове ме спаси. Ти знаеш моя позор, моя срам и моето посрамяване: всичките ми врагове са пред Тебе. Позорът съкруши сърцето ми, и аз изнемощях, очаквах състрадание, но го няма, — утешители, ала не намирам. И дадоха ми за храна жлъчка и в жаждата ми с оцет ме напоиха. Нека тяхната трапеза им бъде мрежа, и мирната им гощавка — примка; да им се помрачат очите, та да не виждат, и разслаби завинаги чреслата им; излей върху тях яростта Си, и пламъкът на Твоя гняв да ги обхване; жилището им да запустее, и в шатрите им да няма кой да живее, защото оногова, когото Ти порази, те още преследват, и страданията на ранените от Тебе умножават. Притури беззаконие върху беззаконието им, и да не влязат те в Твоята правда; да бъдат заличени из книгата на живите и с праведниците да не бъдат записани. Аз пък съм беден и страдам; Твоята помощ, Боже, да ме въздигне. Ще славя името на (моя) Бог в песни, ще Го превъзнасям в славословие, и това ще бъде по-угодно Господу, отколкото вол или телец с рогове и с копита. Ще видят това страдащите и ще се зарадват. И ще ви оживее сърцето, на вас, които търсите Бога, защото Господ слуша бедните и не пренебрегва Своите затворници. Да Го възхвалят небеса и земя, морета и всичко, що се движи в тях; защото Бог ще спаси Сион, ще съгради Иудините градове, и там ще се заселят и ще го наследят; потомството на рабите Му ще се закрепи в него, и всички, които обичат Неговото име, ще се заселят в него.
Псалом 69
Побързай, Боже, да ме избавиш, побързай, Господи, да ми помогнеш. В стид и срам да потънат, които търсят душата ми! Да бъдат обърнати назад и да бъдат предадени на присмех ония, които ми желаят зло! Да бъдат обърнати назад, задето ме хулеха ония, които ми казваха: о, добре, добре! Нека се зарадват и развеселят за Тебе всички, които Те търсят, и които обичат Твоето спасение, непрестанно да казват: велик е Бог! Аз пък съм беден и сиромах; Боже, побързай към мене! Ти си помощ моя и Избавител мой! Господи, не се забавяй!
Псалом 85
Молитва Давидова. [1] Наклони, Господи, ухото Си и чуй молитвата ми, защото съм беден и сиромах. Запази душата ми, защото благоговея пред Тебе; Боже мой, спаси Твоя раб, който се уповава на Тебе. Помилуй ме, Господи, защото към Тебе викам всеки ден. Развесели душата на Твоя раб, защото към Тебе, Господи, възнасям душата си; защото Ти, Господи, си благ и милосърден и многомилостив към всички, които Те призовават. Чуй, Господи, моята молитва и послушай гласа на молбата ми. В деня на скръбта си викам към Тебе, защото Ти ще ме чуеш. Между боговете няма като Тебе, Господи, и няма дела като Твоите. Всички сътворени от Тебе народи ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе, Господи, и ще прославят Твоето име, защото Ти си велик и вършиш чудеса, — Ти, Боже, едничък Ти! Насочи ме, Господи, в Твоя път, и аз ще ходя в Твоята истина; утвърди сърцето ми в страха на Твоето име. Ще Те възхвалям, Господи, Боже мой, от всичкото си сърце и вечно ще славя Твоето име, защото Твоята милост към мене е голяма: Ти избави душата ми от преизподния ад. Боже, горделивите въстанаха против мене, и сбирщина от размирници търси душата ми: те нямат Тебе пред себе си. Но Ти, Господи, Боже, Който си щедър и добросърдечен, дълготърпелив, многомилостив и истинен, милостно погледни към мене и ме помилуй; дай на раба Си Твоята сила и спаси сина на Твоята рабиня; покажи ми личби за добро, та да видят ония, които ме мразят, и да се засрамят, защото Ти, Господи, ми помогна и ме утеши.

Слава, тропар

Като видя да виси на Кръста Началника на живота, разбойникът казваше: „Ако Този, Който с нас е разпнат не беше въплътеният Бог, слънцето не би скрило своите лъчи, нито земята щеше да се тресе в трепет. Но като претърпяваш всичко спомни си за мене, Господи, в Твоето Царство.“

И ниине

 Ти, Който заради нас се роди от Девата и претърпя разпятие, Благий, смъртта със смърт разруши и яви възкресение като Бог, не презри създанията на Твоите ръце; яви човеколюбието Си, Милостиви, приеми родилата Те Богородица, молеща се за нас спаси, Спасителю наш, отчаяните люде.

Тропари на часа

Страшно беше да се гледа как виси на Кръста Творецът на небето и земята, как слънцето помръкна и денят отново се превърна в нощ; и земята от гробовете изкарваше тела на мъртъвци; заедно с тях Ти се покланяме, Господи, спаси ни.

Стих: Разделиха дрехите Ми помежду си и за одеждата Ми хвърлиха жребие.

Когато беззаконниците приковаха на Кръста Господа на славата, Той викаше към тях: „С какво ви оскърбих или с какво ви разгневих? Кой преди Мен ви избавяше от скърби? И сега какво ми въздавате? За доброто – зло! За огнения стълб – на Кръста Ме приковахте; за облака – гроб Ми изкопахте; за манната – жлъчка Ми поднесохте; за водата – с оцет Ме напоихте! Но ще призова прочее езичниците и те ще Ме прославят с Отца и Светия Дух.“

Слава и ниине

 Днес виси на Дърво Този, Който постави земята над водите; трънен венец се полага на Оня, Който е Цар на ангелите; в лъжлива багреница Се облича Оня, Който облича небето с облаци; плесница приема Оня, Който в Йордан освободи Адам; с гвоздеи Се приковава Жениха на Църквата; с копие Се пронизва Сина на Девата. Покланяме се на Твоите страдания, Христе. Покланяме се на Твоите страдания, Христе. Покланяме се на Твоите страдания, Христе. Покланяме се на Твоите страдания, Христе. Покажи ни и Твоето славно възкресение!

Паримия, Апостол и Евангелие на Девети час

Кратък URL адрес на страницата: http://paraklis.uni-sofia.bg/EE5N5