Велики Вторник – богослужение

Последование на Жениха

Ето младоженецът иде в полунощ, и блажен е тоя раб, когото намери буден, а недостоен е оня, когото намери безгрижен.Прочее, внимавай, душо моя, да не те налегне сън, та да бъдеш предадена на смърт и да останеш вън пред затворените врати на Царството, но опомни се и възкликни: свят, свят, свят си, Боже, заради Богородица помилуй нас!

Седален след първата катизма, гл. 4:

Жениха, братя, да възлюбим и подготвим светилниците си, сияещи с добродетели и с правата вяра, та като разумните Господни деви да бъдем готови да влезем в Него на сватбата, защото като Бог, Женихът на всички дарява нетленен венец. Слава и нине
Спасителю, съветът на беззаконниците, свещениците и книжниците, изпълнен с люта завист, подтикна Иуда към пре­дателство. Той излезе без свян [от горницата] и отиде да до­ложи против Тебе на беззаконните мъже, казвайки: какво ще ми дадете и аз ще Го предам в ръцете ви? От такова осъждане избави, Господи, душите ни!

Седален след втората катизма, гл.8 :

Коварно свикали поради завист беззаконно съвещание против Теб, Спасителю, свещениците и книжниците подтикнаха Иуда към предателство; затова той тръгна си безсрамно и рече за Тебе на беззаконните човеци: „Какво ще ми дадете, за да Го предам в ръцете ви?“. От неговото осъждане избави, Господи, душите ни. Слава и ниине, същият

Седален след третата катизма:

Иуда съзнателно се отдава на сребролюбието и тръгва срещу Учителя си като враг, съветва се, замисля предателство, отпада от светлината, предпочитайки тъмата, уговаря цената и продава Безценния; затова и като възмездие за стореното получава бесило и мъчителна смърт, окаяният, предавайки Тебе, Господа. Избави ни от неговата участ, Христе Боже, дарявайки опрощение на греховете на тия, които с вяра празнуват Твоите пречисти страдания. Слава и нине, същият.

Евангелие

Псалом 50

Кондак

Помисли за последния час, окаяна душо, и като се уплашиш от отсичането на смоковницата, трудолюбиво работи над дадения ти талант, бодърствайки и зовейки: „ Да не останем вън от Христовия чертог!“.

Икос

Защо униваш, моя окаяна душо? Защо в неподходящо време блуждаеш по безполезни грижи? Настъпва отсега последният час и ни предстои да се различим от всичко тукашно. Но докато имаш още време, отрезви и викни: „Съгреших Ти, Спасителю мой, не ме посичай като безплодната смоковница, но като добросърдечен, Господи, пощади зовящата със страх душа: „Да не останем вън от Христовия чертог!“.

Двупеснец от преп. Козма Маюмски

Песен 8
Ирмос: Тримата благочестиви отроци не се подчиниха на повелението на мъчителя и хвърлени в пещта изповядаха Бога, пеейки: „Благославяйте, творения Господни, Господа!”.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Нека далеко да пропъдим от нас леността и със запалени светилници и с песни да посрещнем безсмъртния Жених Христос, зовейки: „Благославяйте, творения Господни, Господа!”.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Нека елеят на богобщението в съсъдите на нашите души да бъде в изобилие, та като не губим време за купуване на почести, да запеем: „Благославяйте, творения Господни, Господа!”.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Всички, които получихте талант от Бога, умножете в равна мяра благодатта с помощта на дарувалия го Христос, възпявайки: „Благославяйте, творения Господни, Господа!”.
Песен 9
Ирмос: Възпяваме Теб, Която вмести невместимия Бог в утробата си и роди Радостта на света, Богородице Дево.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Благий Христе, Ти каза на учениците: „Бдете, защото не знаете часа, в който Господ ще дойде, за да въздаде на всеки заслуженото!”.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
При второто и страшно Твое Пришествие, Владико, постави ме сред овците от дясната Ти страна, като презреш множеството мои прегрешения.

Синаксар на Велики вторник

Светилен

Виждам Твоя чертог украсен, Спасителю мой, но одежда нямам, за да вляза в него.
Просвети одеянието на моята душа, Подателю на светлината, и ме спаси.

Хвалитни стихири, гл.1:

В светлите жилища на Твоите светии как ще вляза аз недостойният? Защото ако дръзна да вляза заедно с другите в чертога, моята одежда ме изобличава, понеже не е брачна, и свързан ще бъда изхвърлен от ангелите. Господи, очисти нечистотата на моята душа и ме спаси, като Човеколюбец.

гл.2: Като задрямах поради душевна леност не придобих запален с добродетели светилник, Женише Христе, и се уподобих на неразумните девици, блуждаейки когато беше време за дела. Не затваряй Твоето милостиво сърце за мен, Владико, но ме отърси от мрачния сън, вдигни ме и ме въведи в Твоя брачен чертог заедно с разумните девици, къдетозвучи чистият глас на празнуващите, които викат непрестанно: „Господи, слава Тебе!“.

Слава и нине

Като чу за осъждането на оня, който зарови таланта си, о душо, не скривай Божиите слова, въздействай Неговите чудеса, за да умножиш дарованието да влезеш в радостта на твоя Господ.

Стиховни стихири, гл. 6

Елате, верни, да се потрудим усърдно за Владиката, защото Той дава на рабите Си богатство и нега всеки според силите си да умножи чрез благодатта таланта – един да употреби мъдрост за добри дела, а друг да извърши просветителско служение. Нека верният да приобщава към тайната на словото Божие непосветения, а друг да раздава богатство на бъдните; защото така ще преумножим даденото ни назаем и като верни разпоредители на благодатта ще се удостоим с радостта на своя Владика. Сподоби с нея и нас, Христе Боже, като Човеколюбец.

Стих: Насити ни рано с Твоята милост и ние ще се радваме и веселим през всичките си дни

Когато дойдеш в слава с ангелските сили и седнеш на престола за разследване, Иисусе, не ме отлъчвай от Себе си, добри Пастирю, защото десните пътища са ти познати, а левите са развращаващи. Не погубвай сред козлите и мене, загрубелия в грехове, но като ме съчетаеш с овците отдясно, спаси ме, като Човеколюбец.

Стих: И да бъде благословението на Господа, нашият Бог, върху нас, и спомагай ни в делото на ръцете ни, в делото на ръцете ни спомагай.

О, Женише, украсен с красота повече от всички човеци, Който ни призова на духовната трапеза в Твоя чертог! Съблечи моя обезобразен от съгрешения облик чрез участие в Твоите страдания и като ме украсиш с одеждата на славата, яви ме светъл сътрапезник на Твоята красота в Царството Ти, като Милосърден.

Слава и нине, гл. 7

Ето, Владиката ти поверява талант, душо моя; приеми дара със страх и го умножи за Господаря, като раздаваш на бедните и си придобиваш приятели в Господа, та да застанеш отдясно Нему, когато той дойде в слава и да чуеш блажения глас: „ Влез, рабе, в радостта на твоя Господ!“. Направи ме достоен за нея и мене заблудения, Спасителю, заради великата Ти милост.

Благо ест

Кондак, гл.2 – Помисли….

Отпуст

Тропар на пророчеството на 6ти час

Великодушно прости на безмерно съгрешаващите, Спасителю, и ни удостой неосъдно да се поклоним на светото Твое Възкресение по молитвите на Пречистата Ти Майка, единствен Многомилостиви.

Слава и ниине, същият.

Паримия на шести час

На Господи воззвах хвалитните и стиховните стихири от утренята

Слава и ниине: Ето, Владиката ти поверява талант.

Свете тихий

Паримии

Преждеосвещенна литургия.

Евангелие на Литургията.

Кратък URL адрес на страницата: http://paraklis.uni-sofia.bg/nFfjH