Велики Вторник – богослужение

Последование на Жениха

Ето младоженецът иде в полунощ, и блажен е тоя раб, когото намери буден, а недостоен е оня, когото намери безгрижен.Прочее, внимавай, душо моя, да не те налегне сън, та да бъдеш предадена на смърт и да останеш вън пред затворените врати на Царството, но опомни се и възкликни: свят, свят, свят си, Боже, заради Богородица помилуй нас!

Седален след първата катизма:

Жениха, братя, да възлюбим и подготвим светилниците си, сияещи с добродетели и с правата вяра, та като разумните Господни деви да бъдем готови да влезем в Него на сватбата, защото като Бог, Женихът на всички дарява нетленен венец. Слава и нине, същият

Седален след втората катизма:

Коварно свикали поради завист беззаконно съвещание против Теб, Спасителю, свещениците и книжниците подтикнаха Иуда към предателство; затова той тръгна си безсрамно и рече за Тебе на беззаконните човеци: „Какво ще ми дадете, за да Го предам в ръцете ви?“. От неговото осъждане избави, Господи, душите ни. Слава и ниине, същият

Седален след третата катизма:

Иуда съзнателно се отдава на сребролюбието и тръгва срещу Учителя си като враг, съветва се, замисля предателство, отпада от светлината, предпочитайки тъмата, уговаря цената и продава Безценния; затова и като възмездие за стореното получава бесило и мъчителна смърт, окаяният, предавайки Тебе, Господа. Избави ни от неговата участ, Христе Боже, дарявайки опрощение на греховете на тия, които с вяра празнуват Твоите пречисти страдания. Слава и нине, същият.

Евангелие

Псалом 50

Кондак

Помисли за последния час, окаяна душо, и като се уплашиш от отсичането на смоковницата, трудолюбиво работи над дадения ти талант, бодърствайки и зовейки: „ Да не останем вън от Христовия чертог!“.

Икос

Защо униваш, моя окаяна душо? Защо в неподходящо време блуждаеш по безполезни грижи? Настъпва отсега последният час и ни предстои да се различим от всичко тукашно. Но докато имаш още време, отрезви и викни: „Съгреших Ти, Спасителю мой, не ме посичай като безплодната смоковница, но като добросърдечен, Господи, пощади зовящата със страх душа: „Да не останем вън от Христовия чертог!“.

Двупеснец от преп. Козма Маюмски

Песен 8
Ирмос: Тримата благочестиви отроци не се подчиниха на повелението на мъчителя и хвърлени в пещта изповядаха Бога, пеейки: „Благославяйте, творения Господни, Господа!”.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Нека далеко да пропъдим от нас леността и със запалени светилници и с песни да посрещнем безсмъртния Жених Христос, зовейки: „Благославяйте, творения Господни, Господа!”.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Нека елеят на богобщението в съсъдите на нашите души да бъде в изобилие, та като не губим време за купуване на почести, да запеем: „Благославяйте, творения Господни, Господа!”.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Всички, които получихте талант от Бога, умножете в равна мяра благодатта с помощта на дарувалия го Христос, възпявайки: „Благославяйте, творения Господни, Господа!”.
Песен 9
Ирмос: Възпяваме Теб, Която вмести невместимия Бог в утробата си и роди Радостта на света, Богородице Дево.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Благий Христе, Ти каза на учениците: „Бдете, защото не знаете часа, в който Господ ще дойде, за да въздаде на всеки заслуженото!”.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
При второто и страшно Твое Пришествие, Владико, постави ме сред овците от дясната Ти страна, като презреш множеството мои прегрешения.

Светилен

Виждам Твоя чертог украсен, Спасителю мой, но одежда нямам, за да вляза в него.
Просвети одеянието на моята душа, Подателю на светлината, и ме спаси.

Хвалитни стихири

В светлите жилища на Твоите светии как ще вляза аз недостойният? Защото ако дръзна да вляза заедно с другите в чертога, моята одежда ме изобличава, понеже не е брачна, и свързан ще бъда изхвърлен от ангелите. Господи, очисти нечистотата на моята душа и ме спаси, като Човеколюбец.

Като задрямах поради душевна леност не придобих запален с добродетели светилник, Женише Христе, и се уподобих на неразумните девици, блуждаейки когато беше време за дела. Не затваряй Твоето милостиво сърце за мен, Владико, но ме отърси от мрачния сън, вдигни ме и ме въведи в Твоя брачен чертог заедно с разумните девици, къдетозвучи чистият глас на празнуващите, които викат непрестанно: „Господи, слава Тебе!“.

Слава и нине

Като чу за осъждането на оня, който зарови таланта си, о душо, не скривай Божиите слова, въздействай Неговите чудеса, за да умножиш дарованието да влезеш в радостта на твоя Господ.

Стиховни стихири

Елате, верни, да се потрудим усърдно за Владиката, защото Той дава на рабите Си богатство и нега всеки според силите си да умножи чрез благодатта таланта – един да употреби мъдрост за добри дела, а друг да извърши просветителско служение. Нека верният да приобщава към тайната на словото Божие непосветения, а друг да раздава богатство на бъдните; защото така ще преумножим даденото ни назаем и като верни разпоредители на благодатта ще се удостоим с радостта на своя Владика. Сподоби с нея и нас, Христе Боже, като Човеколюбец. Когато дойдеш в слава с ангелските сили и седнеш на престола за разследване, Иисусе, не ме отлъчвай от Себе си, добри Пастирю, защото десните пътища са ти познати, а левите са развращаващи. Не погубвай сред козлите и мене, загрубелия в грехове, но като ме съчетаеш с овците отдясно, спаси ме, като Човеколюбец.

Стих: И да бъде благословението на Господа, нашият Бог, върху нас, и спомагай ни в делото на ръцете ни, в делото на ръцете ни спомагай.

О, Женише, украсен с красота повече от всички човеци, Който ни призова на духовната трапеза в Твоя чертог! Съблечи моя обезобразен от съгрешения облик чрез участие в Твоите страдания и като ме украсиш с одеждата на славата, яви ме светъл сътрапезник на Твоята красота в Царството Ти, като Милосърден.

Слава и нине

Ето, Владиката ти поверява талант, душо моя; приеми дара със страх и го умножи за Господаря, като раздаваш на бедните и си придобиваш приятели в Господа, та да застанеш отдясно Нему, когато той дойде в слава и да чуеш блажения глас: „ Влез, рабе, в радостта на твоя Господ!“. Направи ме достоен за нея и мене заблудения, Спасителю, заради великата Ти милост.

Благо ест

Отпуст

Тропар на пророчеството на 6ти час

Великодушно прости на безмерно съгрешаващите, Спасителю, и ни удостой неосъдно да се поклоним на светото Твое Възкресение по молитвите на Пречистата Ти Майка, единствен Многомилостиви.

Слава и ниине, същият.

Паримия на шести час

На Господи воззвах хвалитните и стиховните стихири от утренята

Слава и ниине: Ето, Владиката ти поверява талант.

Свете тихий

Паримии

Преждеосвещенна литургия.

Евангелие на Литургията.

Кратък URL адрес на страницата: http://paraklis.uni-sofia.bg/nFfjH