Петък на пета седмица

Паримия на шестия час Из пророчеството на Исаия – чтение Тъй казва Господ, Светият на Израиля и негов Създател: ще Ме питате ли за бъдещето на синовете Ми и ще искате ли да Ми се месите в делото на ръцете Ми? Аз създадох земята и сътворих на нея човека; Аз – Моите ръце простряха небесата,…

Четвъртък на пета седмица

Паримия на шестия час Из пророчеството на Исаия – чтение Тъй говори Господ Бог, Който е сътворил небесата и тяхното пространство, Който е разпрострял земята с нейните произведения, Който дава дихание на народа, що е на нея, и дух на ходещите по нея. Аз, Господ, Те призовах в правда, ще Те държа за ръка и…

Сряда на пета седмица

Паримия на шестия час Из пророчеството на Исаия – чтение Тъй казва Господ: Аз, Господ, съм първият, и между последните Аз съм същият. Островите видяха и се ужасиха, краищата земни затрепериха. Те се сближиха и събраха; всякой помага на другаря си и казва на брата си: дръж се! Ковачът ободрява леяра; който разплесква с чук…

Вторник на пета седмица

Паримия на шестия час   Из пророчеството на Исаия – чтение      Тъй казва Господ: кому ще уподобите Бога? И какво подобие ще Му намерите? Художник излива идола, и златар го покрива със злато и принажда сребърни верижки. А който е беден за такъв принос, избира дърво, що не гние, намира се изкусен художник да…

Понеделник на пета седмица

Паримия на шестия час Из пророчеството на Исаия – чтение    Тъй казва Господ за асирийския цар: „не ще влезе той в тоя град, нито ще хвърли там стрела, и не ще доближи до него с щит, нито ще насипе против него окоп: по който път е дошъл, по същия и ще се върне, но…

Петък на четвърта седмица

Паримия на шестия час Из пророчеството на Исаия – чтение    Тъй казва Господ: понеже този народ се приближава към Мене с устата си, и с езика си Ме почита, а сърцето му отстои далеч от Мене, и благоговението им пред Мене е да изучват човешки заповеди, то ето, Аз ще постъпя пак необикновено с…

Четвъртък на четвърта седмица

Паримия на шестия час Из пророчеството на Исаия – чтение      Тъй казва Господ: слушайте словото Господне, хулители, управници на тоя народ, който е в Иерусалим. Понеже говорите: „сключили сме съюз със смъртта и с преизподнята сме договор направили: кога всепоразя-ващият бич минава, той не ще дойде до нас, защото лъжата направихме наше прибежище…

Сряда на четвърта седмица

Паримия на шестия час Из пророчеството на Исаия – чтение    Ето, Господ излиза от жилището Си да накаже жителите земни за тяхното беззаконие, и земята ще открие погълнатата от нея кръв и вече няма да скрие своите убити. В оня ден Господ ще порази със Своя тежък, голям и як меч левиатана – право…

Вторник на четвърта седмица

Паримия на шестия час   Из пророчеството на Исаия – чтение    Господи! Ти си Бог мой; ще Те възвелича, ще възхваля името Ти, защото си извършил дивни дела; древните предопределения са истинни, амин. Ти превърна града в грамада камъни, твърдата крепост в развалини; няма вече в града чертози на другоплеменници; вовеки няма да бъде…

Понеделник на четвърта седмица

Паримия на шестия час Из пророчеството на Исаия – чтение    Тъй казва Господ Саваот: както намислих, тъй и ще бъде; както реших, тъй и ще стане, за да съкруша Асура в Моята земя и да го стъпча в Моите планини; и ще падне от тях яремът му, и бремето му ще се снеме от…