Понеделник на първа седмица

Паримия на шестия час. Из пророчеството на Исаия – чтение.    Видение на Исаия, син Амосов, което видя за Иудея и Иерусалим, в дните на иудейските царе Озия, Иоатама, Ахаза и Езекия. Чуйте, небеса, и слушай, земьо, защото Господ говори: Аз възпитах и въздигнах синове, а те се побуниха против Мене. Волът познава стопанина си,…

Петък на Сирна Седмица

Паримия на шестия час. Из пророчеството на Захария – чтение.    Тъй казва Господ Саваот: ето, Аз ще спася Моя народ от източната страна и от страната на заник-слънце; ще ги доведа, и те ще живеят в Иерусалим и ще бъдат Мой народ, и Аз ще бъда техен Бог, в истина и правда. Тъй казва…

Паримии в Сряда на Сирна седмица

Паримия на шестия час. Из пророчеството на Иоиля – чтение.    Тъй говори Господ: обърнете се към Мене от все сърце с пост, плач и ридание. Раздирайте сърцата си, а не дрехите си, и се обърнете към Господа, вашия Бог; защото Той е благ и милосърден, дълготърпелив и многомилостив, и съжалява за злочестината. Кой знае,…

Паримии на Богоявление

На вечернята с Литургия – след входа: (богослужебно последование – вечерня и бдение)  Паримия първа.  Из книга Битие – чтение.    В начало Бог сътвори небето и земята. А земята беше безвидна и пуста; тъмнина се разстилаше над бездната, и Дух Божий се носеше над водата. Рече Бог: да бъде светлина. И биде светлина. Видя…

Паримии в Навечерието на Богоявление

Паримии на часовете. богослужебно последование – тук На първия час. Из пророчеството на Исаия – чтение. Така казва Господ: Да се развесели жадуващата пустиня, да се зарадва пустинята и да разцъфти като крин, и да роди, и всички да се възвеселят. Ще се зарадва Йорданската пустиня и славата на Ливан ще й се даде, великолепието…

Богослужение и четива на Велика Събота сутринта

На Господи Воззвах Възкресни стихири, глас 1. Вечерните наши молитви приеми, Светий Господи, и дай ни опрощение на греховете, защото Ти Единствен яви в света възкресението. Съберете се, народи, около Сион и го обкръжете и въздайте слава на Оня, Който там възкръсна от мъртвите, защото Той е нашият Бог, избавящ ни от нашите беззакония. Елате,…

Четива на Опелото Христово

Велика събота Паримия на утренята. Из пророчеството на Иезекииля – чтение. Биде върху мене ръката Господня, и Господ ме изведе чрез духа, тури ме всред полето, – а то беше пълно с кости, – и проведе ме около тях, и ето имаше доста много кости по полето, и те бяха съвсем сухи. И каза ми:…

Четива на Царските часове на Велики Петък.

Паримия на първия час. Из пророчеството на Захария – чтение. Тъй казва Господ: ще взема тоягата Си „благоволение“ и ще я пречупя, за да унищожа завета, който сключих с всички народи. И той ще бъде унищожен в оня ден, и тогава ще узнаят бедните от овците, които Ме очакват, че това е словото на Господа….

Паримии на Велики четвъртък

Паримия на първия час. Из пророчеството на Иеремия – чтение. Господи, кажи ми и ще разбера; тогава видях техните намерения. Аз пък като кротко агне, водено на клане, и не знаех, че те замислят кроеж против мене, думайки: „да турим отровно дърво в неговото ядене и да го изтръгнем от земята на живите, тъй че…

Паримии на Велика сряда

Паримия на шестия час. Из пророчеството на Иезекииля – чтение. Господ ми каза: „Сине човешки! Аз те пращам при Израилевите синове, при непокорни люде, които се възбунтуваха против Мене; те и бащите им са измен-ници пред Мене дори до ден днешен. И тия са синове с огрубяло лице и с жестоко сърце, – при тях…