Какво е ново станало във Витлеем


Бре, юнаци и девойки,
вий чул`ли сте, не ли сте
какво е ново днес станало
въ’ Витлеема, в пещерата ?

Ой, коледо, мой коледо,
родило се Боже Чедо!
Света Майка Го родила,
в пелени Го е повила!

Стани нине, господине,
отвори ни чемшир порти,
че ти носим слово благо,
че се роди Млада Бога!

Ой, коледо….

овчарите го найдоха,
ангелите ги пратиха.
Мъдреците го найдоха,
доведе ги ясна звезда,
дарове му донесоха –
злато, ливан, ценна смирна!

Ой, коледо….

Кратък URL адрес на страницата: http://paraklis.uni-sofia.bg/8HiMv