Атонско правило (при епидемия)

По молитвите на светите наши отци, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амин.
Царю небесни, Утешителю, Душе на истината, Който си навсякъде и всичко изпълваш, съкровище на благата и подателю на живота! Дойди и се всели в нас, очисти ни от всяка сквернота и спаси, Благий, душите ни.
 
Свети Боже, свети Крепки, свети Безсмъртни, помилуй ни (3 пъти).
Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков. Амин.
Пресвета Троице, помилуй ни; Господи, очисти греховете ни; Владико, прости беззаконията ни; Светий, посети и изцери немощите ни, заради Твоето име.
Господи, помилуй (3 пъти). Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков. Амин.
 
Отче наш, Който си на небесата! Да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята; насъщния ни хляб дай ни днес; и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си, и не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия. Амин.
 
Псалом 22
Господ е Пастир мой, от нищо не ще се нуждая: Той ме настанява на злачни пасбища и ме води на тихи води, подкрепя душата ми, насочва ме по пътя на правдата заради Своето име. Да тръгна и по долината на смъртната сянка, няма да се уплаша от злото, защото Ти си с мене; Твоят жезъл и Твоята палица ме успокояват. Ти приготви пред мене трапеза пред очите на враговете ми, помаза главата ми с елей; чашата ми е препълнена. Тъй благостта и милостта (Ти) да ме придружават през всички дни на живота ми, и аз ще пребъдвам в дома Господен много дни.
 
Богородице Дево, радвай се, благодатна Мария, Господ е с Тебе! Благословена си Ти между жените и благословен е плодът на Твоята утроба, защото роди Спасителя на нашите души!
 
Псалом 26. (Преди помазването.)
Господ е моя светлина и мое спасение: от кого ще се боя? Господ е крепост на моя живот, от кого ще се плаша? Ако ме нападат злодейци, противници и враговете ми, за да изядат плътта ми, те сами ще се спънат и паднат. И полк да се опълчи против мене, няма да се уплаши сърцето ми; и война да се дигне против мене, и тогава ще се надявам. Едно само молих от Господа, само това искам: да пребъдвам в дома Господен през всички дни на живота си, да гледам Господнята красота и да посещавам Неговия (свети) храм, защото в злочест ден Той би ме укрил в Своята скиния, би ме скрил в тайника на Своето жилище, би ме възкачил на скала. Тогава главата ми би се издигнала над враговете, които ме окръжават; и аз бих пренесъл в Неговата скиния хвалебни жертви, бих пял и възпявал Господа. Чуй, Господи, гласа ми, с който викам; помилуй ме и послушай ме. Сърцето ми повтаря Твоите думи: „търсете лицето Ми“; и аз ще търся лицето ти, Господи. Не скривай от мене лицето Си; не отблъсквай в гняв Твоя раб. Ти беше мой помощник; не ме отхвърляй и не ме оставяй, Боже, Спасителю мой! Защото баща ми и майка ми ме оставиха, но Господ ще ме приеме. Научи ме, Господи, на Твоя път и насочи ме в пътеката на правдата, поради враговете ми; не ме предавай на произвола на моите врагове, защото въстанаха против мене лъжливи свидетели и дишат злоба. Но аз вярвам, че ще видя Господнята благост в земята на живите. Надявай се на Господа, бъди мъжествен, и да укрепва сърцето ти; надявай се на Господа!
 
Псалм 50
Началнику на хора. Псалом Давидов, когато идва при него пророк Натан, след като Давид беше влязъл при Вирсавия. Помилуй ме, Боже, по голямата Си милост, и по многото Си щедрости изглади беззаконията ми. Много пъти ме умий от моето беззаконие и очисти ме от моя грях, защото беззаконията си съзнавам, и моят грях е винаги пред мене. Пред Тебе, пред Тебе едничкия съгреших и лошо пред Твоите очи извърших; тъй че Ти си прав в Твоята присъда и чист в Твоя съд. Ето, в беззаконие съм заченат, и в грях ме роди майка ми. Ето, Ти обикна истината в сърцето, и вътре в мене ми яви мъдростта (Си). Поръси ме с исоп, и ще бъда чист; умий ме, и ще бъда по-бял от сняг. Дай ми да чуя радост и веселие, и ще се зарадват костите, от Тебе съкрушени. Отвърни лицето Си от греховете ми и изглади всичките ми беззакония. Сърце чисто създай в мене, Боже, и правия дух обнови вътре в мене. Не ме отхвърляй от лицето Си и Светия Твой Дух не отнимай от мене. Върни ми радостта на Твоето спасение и с властния Дух ме утвърди. Беззаконните ще науча на Твоите пътища, и нечестивите към Тебе ще се обърнат. Избави ме от кръвнина, Боже, Боже на моето спасение, и езикът ми ще възхвали Твоята правда. Господи, отвори устните ми, и устата ми ще възвестят Твоята хвала; защото, да би искал жертва, аз бих Ти дал; но към всесъжения не благоволиш. Жертва Богу е дух съкрушен; сърце съкрушено и смирено Ти, Боже, не ще презреш. Стори добро (Господи) на Сион по Твоето благоволение; въздигни стените иерусалимски; тогава ще Ти бъдат угодни жертви на правдата, възношение и всесъжение; тогава на Твоя олтар ще възложат телци.
 
Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков. Амин.
 Алилуия, алилуия, алилуия, слава Тебе, Боже (3 пъти). 
Господи, помилуй (3 пъти).
молитва при епидемия / споменаване на живи
 
Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков. Амин.
 
Богородице Дево, радвай се, благодатна Мария, Господ е с Тебе! Благословена си Ти между жените и благословен е плодът на Твоята утроба, защото роди Спасителя на нашите души!
 
 
Псалм 85
Молитва Давидова. [1] Наклони, Господи, ухото Си и чуй молитвата ми, защото съм беден и сиромах. Запази душата ми, защото благоговея пред Тебе; Боже мой, спаси Твоя раб, който се уповава на Тебе. Помилуй ме, Господи, защото към Тебе викам всеки ден. Развесели душата на Твоя раб, защото към Тебе, Господи, възнасям душата си; защото Ти, Господи, си благ и милосърден и многомилостив към всички, които Те призовават. Чуй, Господи, моята молитва и послушай гласа на молбата ми. В деня на скръбта си викам към Тебе, защото Ти ще ме чуеш. Между боговете няма като Тебе, Господи, и няма дела като Твоите. Всички сътворени от Тебе народи ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе, Господи, и ще прославят Твоето име, защото Ти си велик и вършиш чудеса, — Ти, Боже, едничък Ти! Насочи ме, Господи, в Твоя път, и аз ще ходя в Твоята истина; утвърди сърцето ми в страха на Твоето име. Ще Те възхвалям, Господи, Боже мой, от всичкото си сърце и вечно ще славя Твоето име, защото Твоята милост към мене е голяма: Ти избави душата ми от преизподния ад. Боже, горделивите въстанаха против мене, и сбирщина от размирници търси душата ми: те нямат Тебе пред себе си. Но Ти, Господи, Боже, Който си щедър и добросърдечен, дълготърпелив, многомилостив и истинен, милостно погледни към мене и ме помилуй; дай на раба Си Твоята сила и спаси сина на Твоята рабиня; покажи ми личби за добро, та да видят ония, които ме мразят, и да се засрамят, защото Ти, Господи, ми помогна и ме утеши.
 
Богородице Дево, радвай се, благодатна Мария, Господ е с Тебе! Благословена си Ти между жените и благословен е плодът на Твоята утроба, защото роди Спасителя на нашите души!
 
Псалм 90
(Хвалебна песен Давидова.) [1] Който живее под покрива на Всевишния, той обитава под сянката на Всемогъщия, и казва Господу: Ти си мое прибежище, защита моя, Бог мой, Комуто се уповавам! Той ще те избави от примка на ловец, от изтребителна пораза, с перата Си ще те осени и под крилете Му ще бъдеш на безопасно; щит и ограда е Неговата истина. Няма да се уплашиш от ужасите нощем, от стрелата, която лети денем, от ходещата в тъмата язва, от заразата, която опустошава по пладне. До тебе ще паднат хиляда, и десет хиляди теб отдясно; но до тебе няма да се приближи: само ще гледаш с очите си и ще виждаш отплатата на нечестивците. Защото ти каза: Господ е мое упование; Всевишния си избрал за твое прибежище; зло няма да ти се случи, и язва няма да се приближи до твоето жилище; защото ще заповяда на Ангелите Си за тебе, да те опазват във всички твои пътища: ще те понесат на ръце, да се не спънеш о камък с ногата си; аспида и василиск ще настъпиш, лъв и змей ще тъпчеш. „Задето той Ме възлюби, ще го избавя; ще го защитя, защото позна името Ми. Ще повика към Мене, и ще го чуя; с него съм в скърби; ще го избавя и ще го прославя, ще го наситя с дълги дни и ще му явя Моето спасение.“
 
Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков. Амин. 
Алилуия, алилуия, алилуия, слава Тебе, Боже (3 пъти). 
Господи, помилуй (3 пъти).
молитва при епидемия / споменаване на починали
 
Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков. Амин.
 
Свети Боже, свети Крепки, свети Безсмъртни, помилуй ни (3 пъти).
Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков. Амин.
Пресвета Троице, помилуй ни; Господи, очисти греховете ни; Владико, прости беззаконията ни; Светий, посети и изцери немощите ни, заради Твоето име.
Господи, помилуй (3 пъти). Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всякога, и во веки веков. Амин.
 
Отче наш, Който си на небесата! Да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята; насъщния ни хляб дай ни днес; и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си, и не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия. Амин.
 
По молитвите на светите наши отци, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амин.
Кратък URL адрес на страницата: http://paraklis.uni-sofia.bg/zcmMA