Паримии на Велики вторник

Паримия на шестия час. Из пророчеството на Иезекииля – чтение. Когато ходеха животните, вървяха и колелата; и когато ония стояха, стояха и тия; и когато ония се подигаха от земята, еднакво с тях се подигаха и колелата, защото духът на животните беше в колелата. Над главите на животните имаше подобие на свод, наглед като чудесен…

Паримии на Велики понеделник

Паримия на шестия час. Из пророчеството на Иезекииля – чтение. В трийсетата година, четвъртия месец, петия ден на месеца, когато бях между преселниците при река Ховар, отвориха се небесата – и аз видях Божии видения. В петия ден на месеца това беше пета година, откак беше пленен цар Иоаким, биде слово Господне към Иезекииля, свещеник,…

Петък на шеста седмица

Паримия на шестия час Из пророчеството на Исаия – чтение Развеселете се с Иерусалим и радвайте се за него всички, които го обичате! Възрадвайте се с него радостно всички, които тъгувате за него, за да се храните и насищате от гърдите на утехите му, да се опивате и наслаждавате от преизобилната му слава. Защото тъй…

Четвъртък на шеста седмица.

Паримия на шестия час Из пророчеството на Исаия – чтение Тъй казва Господ: кога в грозда има мъст, тогава казват: не го повреждай, защото в него има благослове-ние; същото ще направя и за Моите раби, та всички да не погубя. И ще произведа от Иакова семе, и от Иуда – наследник на Моите планини, и…

Сряда на шеста седмица

Паримия на шестия час Из пророчеството на Исаия – чтение Тъй казва Господ: викай високо, не се въздържай; дигни гласа си като тръба, и посочи на народа Ми беззаконието му, и на дома Иаковов – греховете му. Те всеки ден Ме търсят и искат да знаят Моите пътища като народ, който уж постъпва праведно и…

Вторник на шеста седмица

Паримия на шестия час Из пророчеството на Исаия – чтение Тъй казва Господ: Аз ще Те направя светлина за народите, за да се простре Моето спасение до земните краища. Тъй казва Господ, Изкупителят на Израиля, Светият негов, на презирания от всички, на укорявания от народа, на Раба на властителите: царе ще Те видят – и…

Понеделник на шеста седмица

Паримия на шестия час Из пророчеството на Исаия – чтение Тъй казва Господ, твоят Изкупител, Светият Израилев: Аз съм Господ, Бог твой, Който те учи на полезно, Който те води по оня път, по който трябва да ходиш. О, ако да беше се вслушвал в Моите заповеди! Тогава твоят мир щеше да бъде като река,…

Петък на пета седмица

Паримия на шестия час Из пророчеството на Исаия – чтение Тъй казва Господ, Светият на Израиля и негов Създател: ще Ме питате ли за бъдещето на синовете Ми и ще искате ли да Ми се месите в делото на ръцете Ми? Аз създадох земята и сътворих на нея човека; Аз – Моите ръце простряха небесата,…

Четвъртък на пета седмица

Паримия на шестия час Из пророчеството на Исаия – чтение Тъй говори Господ Бог, Който е сътворил небесата и тяхното пространство, Който е разпрострял земята с нейните произведения, Който дава дихание на народа, що е на нея, и дух на ходещите по нея. Аз, Господ, Те призовах в правда, ще Те държа за ръка и…

Сряда на пета седмица

Паримия на шестия час Из пророчеството на Исаия – чтение Тъй казва Господ: Аз, Господ, съм първият, и между последните Аз съм същият. Островите видяха и се ужасиха, краищата земни затрепериха. Те се сближиха и събраха; всякой помага на другаря си и казва на брата си: дръж се! Ковачът ободрява леяра; който разплесква с чук…