Евангелия на Велики понеделник

На Последованието на Жениха (неделя вечер) А на утринта, връщайки се в града, огладня; и видя край пътя една смоковница, отиде при нея и, като не намери нищо на нея, освен едни листа, каза ѝ: занапред да няма вече плод от тебе вовеки. И смоковницата веднага изсъхна. Като видяха това, учениците се почудиха и казаха:…

Паримии на Велики понеделник

Паримия на шестия час. Из пророчеството на Иезекииля – чтение. В трийсетата година, четвъртия месец, петия ден на месеца, когато бях между преселниците при река Ховар, отвориха се небесата – и аз видях Божии видения. В петия ден на месеца това беше пета година, откак беше пленен цар Иоаким, биде слово Господне към Иезекииля, свещеник,…

Петък на шеста седмица

Паримия на шестия час Из пророчеството на Исаия – чтение Развеселете се с Иерусалим и радвайте се за него всички, които го обичате! Възрадвайте се с него радостно всички, които тъгувате за него, за да се храните и насищате от гърдите на утехите му, да се опивате и наслаждавате от преизобилната му слава. Защото тъй…

Четвъртък на шеста седмица.

Паримия на шестия час Из пророчеството на Исаия – чтение Тъй казва Господ: кога в грозда има мъст, тогава казват: не го повреждай, защото в него има благослове-ние; същото ще направя и за Моите раби, та всички да не погубя. И ще произведа от Иакова семе, и от Иуда – наследник на Моите планини, и…

Сряда на шеста седмица

Паримия на шестия час Из пророчеството на Исаия – чтение Тъй казва Господ: викай високо, не се въздържай; дигни гласа си като тръба, и посочи на народа Ми беззаконието му, и на дома Иаковов – греховете му. Те всеки ден Ме търсят и искат да знаят Моите пътища като народ, който уж постъпва праведно и…

Вторник на шеста седмица

Паримия на шестия час Из пророчеството на Исаия – чтение Тъй казва Господ: Аз ще Те направя светлина за народите, за да се простре Моето спасение до земните краища. Тъй казва Господ, Изкупителят на Израиля, Светият негов, на презирания от всички, на укорявания от народа, на Раба на властителите: царе ще Те видят – и…

Понеделник на шеста седмица

Паримия на шестия час Из пророчеството на Исаия – чтение Тъй казва Господ, твоят Изкупител, Светият Израилев: Аз съм Господ, Бог твой, Който те учи на полезно, Който те води по оня път, по който трябва да ходиш. О, ако да беше се вслушвал в Моите заповеди! Тогава твоят мир щеше да бъде като река,…

Благодарствен канон на Пресвета Богородица

Песен 1. гл. 4 Ирмос: ще отворя устата си, и ще се изпълнят с Духа Светаго, и ще произнеса дума за Царицата Майка, и ще се явя светло тържествуващ, и радвайки се, ще възпея нейните чудеса. Пресветая Богородице, спаси нас. Пречиста, като гледал на тебе — одушевената Христова книга, запечатана от духа, Великият архангел викал…

Акатист на Пресвета Богородица

  Кондак 1 На тебе, Богородице, поборница-воевода, ние твоите раби, след като се избавихме от злини, пеем победни и благодарствени песни. И понеже имаш непобедима сила, от всякакви опасности ни освободи, та велегласно да ти пеем: радвай се Невесто неневестна!   Статия първа, Икос 1 Ангел предстател бе пратен от небето да каже на Богородица:…

Петък на пета седмица

Паримия на шестия час Из пророчеството на Исаия – чтение Тъй казва Господ, Светият на Израиля и негов Създател: ще Ме питате ли за бъдещето на синовете Ми и ще искате ли да Ми се месите в делото на ръцете Ми? Аз създадох земята и сътворих на нея човека; Аз – Моите ръце простряха небесата,…