Паримии в Навечерието на Богоявление

Паримии на часовете. богослужебно последование – тук На първия час. Из пророчеството на Исаия – чтение. Така казва Господ: Да се развесели жадуващата пустиня, да се зарадва пустинята и да разцъфти като крин, и да роди, и всички да се възвеселят. Ще се зарадва Йорданската пустиня и славата на Ливан ще й се даде, великолепието…

Опело Христово

На Бог Господ тропарите: Благообразният Йосиф; Слава: Егда снизшел еси; И ниине: На жените мироносици. Тропар, глас 2: Благообразният Йосиф, като сне от Кръста Твоето пречисто Тяло, обви Го в чиста плащаница с благо­ухания, в нов гроб положи и покри. Слава на Отец, Син и Свети Дух… Когато прие смъртта, Животе безмъртни, Ти умъртви ада…

Вечерня с изнасяне на св. Плащаница

Петък вечер Господи Воззвах, стихири Цялото творение се измени от страх, виждайки Теб Христе, висящ на Кръста, слънцето помръкна и се разклатиха земните основи, всичко на Твореца състрадаваше. Господи, Който доброволно всичко претърпя заради нас, слава Тебе! Защо злочестивият и беззаконен род замисля суетни неща? За какво осъди на смърт Живот на всичко? Велико е…

Последование на Царските часове на Велики Петък

Първи час Псалом 5 Чуй, Господи, думите ми, разумей мислите ми. Вслушай се в гласа на моите вопли, Царю мой и Боже мой! защото Тебе се моля. Господи, чуй рано гласа ми, — на ранина ще застана пред Тебе и ще чакам, защото Ти си Бог, Който не обича беззаконие; злият няма да се настани…

Велики Четвъртък – богослужение

На утренята след Шестопсалмието Аллилуя и тропар: Когато славните ученици при умиването на нозете на вечерята се просвещаваха, тогава нечестивият Иуда, обхванат от сребролюбие, се помрачаваше и Тебе – праведния Съдия предава на беззаконните съдии. Виж сега ти, любителю на богатства, този, който се обеси заради тях! Бягай от ненаситната душа, която дръзна да стори…

Велика сряда – богослужение

Последование на Жениха Ето Младоженецът иде в полунощ и блажен е оня раб, когото намери буден, а недостоен е оня, когото намери безгрижен. Прочее, внимавай, душо моя, да не те налегне сън, та да бъдеш предадена на смърт и да останеш вън пред затворените врати на Царството, но опомни се и възкликни: „Свят, свят, свят…

Велики Вторник – богослужение

Последование на Жениха Ето младоженецът иде в полунощ, и блажен е тоя раб, когото намери буден, а недостоен е оня, когото намери безгрижен.Прочее, внимавай, душо моя, да не те налегне сън, та да бъдеш предадена на смърт и да останеш вън пред затворените врати на Царството, но опомни се и възкликни: свят, свят, свят си, Боже, заради…

Велики Понеделник – богослужение

Вечерня Стихири на Господи Воззвах Днес ни събра благодатта на Светия Дух и всички ние, взели Твоя Кръст, зовем: „Благословен Идещият в името Господне! Осанна във висините!“ Имайки за престол небето и за подножие земята, Слово на Бога Отца и Сине съвечен, Ти днес смирено възседна безсловесно малко осле и от Витания дойде. Затова еврейските…