Проповед на Задушница (+о. Евстати)

„НОСИШ ИМЕ, ЧЕ СИ ЖИВ, А СИ МЪРТЪВ!“ (Откр. 3:1)’ ПРОПОВЕД НА ЗАДУШНИЦА От протойерей Евстати Янков Евстатиев, произнесена на гробищата в Чепеларе Вчера ние, братя и сестри, се молихме между живите, а днес тук – между мъртвите. Но кой действително е жив и кой – мъртъв, само един Господ знае. Истинският живот на хората…

Преображение Господне – синаксар

Синаксар[1] на Преображение Господне Приближавайки се към доброволните страдания заради нашето спасение, нашият Господ Иисус Христос започнал да говори на учениците си, че “трябва да отиде в Иерусалим и много да пострада от стареите, първосвещениците и книжниците и да бъде убит”[2]; Той казал това в Кесария Филипова[3], след като апостол Петър изповядал, че Той е Христос,…

Понеделник на първа седмица

Паримия на шестия час. Из пророчеството на Исаия – чтение.    Видение на Исаия, син Амосов, което видя за Иудея и Иерусалим, в дните на иудейските царе Озия, Иоатама, Ахаза и Езекия. Чуйте, небеса, и слушай, земьо, защото Господ говори: Аз възпитах и въздигнах синове, а те се побуниха против Мене. Волът познава стопанина си,…

Неделя Сиропустна

Евангелие според св.ап. Матей, 6 гл.: 14-21: Защото, ако простите на човеците съгрешенията им, и вам ще прости Небесният ви Отец. Отново ни учи да бъдем незлопаметни. А за Отца ни напомня с цел ние, като деца на такъв Отец, срамувайки се от Него, да не бъдем злобни подобно на зверовете. Ако ли не простите…

Петък на Сирна Седмица

Паримия на шестия час. Из пророчеството на Захария – чтение.    Тъй казва Господ Саваот: ето, Аз ще спася Моя народ от източната страна и от страната на заник-слънце; ще ги доведа, и те ще живеят в Иерусалим и ще бъдат Мой народ, и Аз ще бъда техен Бог, в истина и правда. Тъй казва…

Паримии в Сряда на Сирна седмица

Паримия на шестия час. Из пророчеството на Иоиля – чтение.    Тъй говори Господ: обърнете се към Мене от все сърце с пост, плач и ридание. Раздирайте сърцата си, а не дрехите си, и се обърнете към Господа, вашия Бог; защото Той е благ и милосърден, дълготърпелив и многомилостив, и съжалява за злочестината. Кой знае,…

Неделя Месопустна

Евангелие според Матей, 25 гл.: (31-46) А кога дойде Син Човеческий в славата Си, и всички свети Ангели с Него, тогава ще седне на престола на славата Си, и ще се съберат пред Него всички народи; и ще отдели едни от други, както пастир отлъчва овци от кози; и ще постави овците от дясната Си…

Неделя на Блудния син.

Евангелие според св.ап. Лука, 15 гл.: (11-16) И още каза: един човек имаше двама сина; и по-младият от тях рече на баща си: татко, дай ми дела, който ми се пада от имота. И бащата раздели имота. Не след много дни, младият син, като събра всичко, отиде в далечна страна, и там прахоса имота си,…

Паримии на Богоявление

На вечернята с Литургия – след входа: (богослужебно последование – вечерня и бдение)  Паримия първа.  Из книга Битие – чтение.    В начало Бог сътвори небето и земята. А земята беше безвидна и пуста; тъмнина се разстилаше над бездната, и Дух Божий се носеше над водата. Рече Бог: да бъде светлина. И биде светлина. Видя…