Вторник на пета седмица

Паримия на шестия час   Из пророчеството на Исаия – чтение      Тъй казва Господ: кому ще уподобите Бога? И какво подобие ще Му намерите? Художник излива идола, и златар го покрива със злато и принажда сребърни верижки. А който е беден за такъв принос, избира дърво, що не гние, намира се изкусен художник да…

Понеделник на пета седмица

Паримия на шестия час Из пророчеството на Исаия – чтение    Тъй казва Господ за асирийския цар: „не ще влезе той в тоя град, нито ще хвърли там стрела, и не ще доближи до него с щит, нито ще насипе против него окоп: по който път е дошъл, по същия и ще се върне, но…

Петък на четвърта седмица

Паримия на шестия час Из пророчеството на Исаия – чтение    Тъй казва Господ: понеже този народ се приближава към Мене с устата си, и с езика си Ме почита, а сърцето му отстои далеч от Мене, и благоговението им пред Мене е да изучват човешки заповеди, то ето, Аз ще постъпя пак необикновено с…

Християнинът е в Църквата – прот. Георги Флоровски

Записка на доклада на летния конгрес на РСХД *част от бъдещия осми том „Богословие и свещенство“ от събраните съчинения на о. Георги Флоровски на български Не може да си християнин в самота, не може да се спасяваш по единично. Unus christianus, nullus christianus (Един християнин не е християнин!, бел. пр.). Не може да бъдеш единичен…

Четвъртък на четвърта седмица

Паримия на шестия час Из пророчеството на Исаия – чтение      Тъй казва Господ: слушайте словото Господне, хулители, управници на тоя народ, който е в Иерусалим. Понеже говорите: „сключили сме съюз със смъртта и с преизподнята сме договор направили: кога всепоразя-ващият бич минава, той не ще дойде до нас, защото лъжата направихме наше прибежище…

Сряда на четвърта седмица

Паримия на шестия час Из пророчеството на Исаия – чтение    Ето, Господ излиза от жилището Си да накаже жителите земни за тяхното беззаконие, и земята ще открие погълнатата от нея кръв и вече няма да скрие своите убити. В оня ден Господ ще порази със Своя тежък, голям и як меч левиатана – право…

Вторник на четвърта седмица

Паримия на шестия час   Из пророчеството на Исаия – чтение    Господи! Ти си Бог мой; ще Те възвелича, ще възхваля името Ти, защото си извършил дивни дела; древните предопределения са истинни, амин. Ти превърна града в грамада камъни, твърдата крепост в развалини; няма вече в града чертози на другоплеменници; вовеки няма да бъде…

Понеделник на четвърта седмица

Паримия на шестия час Из пророчеството на Исаия – чтение    Тъй казва Господ Саваот: както намислих, тъй и ще бъде; както реших, тъй и ще стане, за да съкруша Асура в Моята земя и да го стъпча в Моите планини; и ще падне от тях яремът му, и бремето му ще се снеме от…

Петък на трета седмица

Петък на трета седмица. Паримия на шестия час.   Из пророчеството на Исаия – чтение.    Тъй казва Господ: дигнете знаме на гола планина, издигнете глас, махнете им с ръка, да навлязат през княжеските порти. Аз дадох повеля на Моите избраници и призовах да изпълнят гнева Ми Моите юнаци, които тържествуват във величието Ми. Голям…

Четвъртък на трета седмица

Паримия на шестия час. Из пророчеството на Исаия – чтение.    Тъй казва Господ: в оня ден към Иесеевия корен, който ще стане като знаме на народите, ще се обърнат езичниците, – и покоят му ще бъде слава. Тогава Господ пак ще простре ръката Си, за да Си възвърне остатъка от Своя народ, – какъвто…