Неделя на светите Праотци – притчата за поканените на вечеря.

Евангелие според св. ап. Лука: (16-20) А Той му отвърна: един човек приготви голяма вечеря и покани мнозина; и в часа за вечеря изпрати слугата си да каже на поканените: дойдете, понеже всичко е вече готово. И почнаха всички като сговорени да се извиняват. Първият му рече: купих си нива и ще трябва да отида…