14-та Неделя след Неделя подир Въздвижение – за изцелението на йерихонския слепец.

Лука 18: 35-46: А когато Той се приближаваше до Иерихон, един слепец седеше край пътя и просеше; и като чу да минава край него народ, попита: какво е това? Обадиха му, че Иисус Назорей минава. Тогава той завика и каза: Иисусе, Сине Давидов, помилуй ме! Тия, които вървяха напред, смъмраха го, за да мълчи; но…

Девета неделя след Неделя подир Въздвижение – притчата за неразумния богаташ.

Евангелие според св. ап. Лука, гл. 12: (16-21) И каза им притча, като рече: на един богат човек нивата се бе много обродила; и той размишляваше в себе си и казваше: какво да направя? Няма де да събера плодовете си. И рече: това ще сторя: ще съборя житниците си и ще съградя по-големи, и ще…