IV Неделя след Неделя подир Въздвижение – възкресяването на сина на Наинската вдовица

Евангелие според св. ап. Лука, гл. 6, 11-16: На другия ден Иисус отиваше в града, наречен Наин; и с Него вървяха мнозина от учениците Му и много народ. А когато се приближи до градските врата, ето, изнасяха мъртвец, едничък син на майка си, а тя беше вдовица; и много народ вървеше с нея от града….