Ден Първи, Ден Осми, Ден Невечерен – неотминаващата Пасха на Православието.

  Калин ЯНАКИЕВ Когато в последните години ми се случи да чуя от хората, чиято голяма идея е „съвременността“, че Православието няма свое „приношение“ за „днешния“ ден; няма свое слово за „времето“, в което живее човекът в света, аз – кой знае защо – се сещам за удивителния обичай, който – както ни е засвидетелствано…