Песни

135-ти ПСАЛОМ /невми/

ЧИСТА ДЕВО… /невми/

Песни на св. Николай Велимирович

Песен за молитвата /невми – Клисурски ман./

СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

ВЕЧНИЯТ БОГ…

ВЛЪХВИТЕ…

АНГЕЛИ, СНИЖЕТЕ СЕ

ВИТЛЕЕМ

Какво е ново станало във Витлеем

 

Кратък URL адрес на страницата: https://paraklis.uni-sofia.bg/lytxn