Паримии в Сряда на Сирна седмица

on

Паримия на шестия час.

Из пророчеството на Иоиля – чтение.

   Тъй говори Господ: обърнете се към Мене от все сърце с пост, плач и ридание. Раздирайте сърцата си, а не дрехите си, и се обърнете към Господа, вашия Бог; защото Той е благ и милосърден, дълготърпелив и многомилостив, и съжалява за злочестината. Кой знае, дали Той не ще се смили и не ще остави подир Себе Си благословение – хлебен принос и възлияние на Господа, вашия Бог? Затръбете с тръба на Сион, наредете пост и обявете тържествено събрание. Съберете народа, свикайте събрание, поканете старци, съберете деца и кърмачета; нека излезе младоженец от своя чертог, и невеста – от своята горница. Между притвора и жертве-ника нека плачат свещениците, служители Господни и да казват: „смили се, Господи, над народа Си, не преда-вай наследието Си на поругание, та да се не подиграват с него народите! Защо да казват между народите: де е техният Бог?“ Тогава Господ ще възревнува за земята Си и ще се смили над народа Си. И ще отговори Господ и ще рече на Своя народ: ето, Аз ще ви пратя хляб, вино и дървено масло, и ще се насищате с тях, и вече няма да ви предам за поругание на народите. И дошлия от север ще махна от вас и ще го изгоня в безводна и пуста земя: предното му пълчише – в източното море, а задното – в западното море, и ще се понесе от него зловонно и ще се дигне от него смрад, понеже той направи голямо зло. Не се бой, земьо: радвай се и се весели, защото Господ е велик, за да направи това. Не се бойте, полски добитъци, защото пасбищата на пустинята ще се покрият с трева, дървото ще даде своя плод, смоковницата и лозата ще покажат силата си. И вие, чеда Сионови, радвайте се и се веселете у Господа, вашия Бог; защото Той ще ви даде дъжд умерено и ще ви праща дъжд, дъжд ранен и късен, както попреди. И ще се напълнят гумна с жито и ще се препълнят чебри с гроздов сок и дървено масло. И ще ви отщетя за ония години, които изпоядоха скакалци, червеи, бръмбари и гъсеници – голямата Ми войска, която пратих върху вас. И до насита ще ядете и ще се насищате и славите името на Господа, вашия Бог, Който чудно нещо извърши с вас, и няма да се посрами Моят народ вовеки.

Паримия на вечернята.

Из пророчеството на Иоиля – чтение.

   Тъй говори Господ: Нека станат народите и слязат в долината на Иосафата; защото там Аз ще седна, за да съдя народите отвред. Турете на работа сърпове, защото жътвата е узряла; идете, спуснете се, защото линът е пълен, и чебрите се препълват, понеже злобата им е голяма. Тълпи, тълпи в съдната долина! Защото близо е денят Господен в съдната долина! Слънце и месечина ще потъмнеят, и звездите ще изгубят блясъка си. И ще загърми Господ от Сион и ще издаде гласа Си от Иерусалим; ще потреперят небе и земя; но Господ ще бъде защита на Своя народ и отбрана за синовете Израилеви. Тогава ще познаете, че Аз съм Господ, Бог ваш, Който обитава на Сион, на светата Моя планина; и ще стане Иерусалим светиня, и няма вече другоплемен-ници да преминават през него. И ето, в оня ден от планините вино ще капе, и от ридовете мляко ще потече, и всички долища иудейски ще се напълнят с вода, а от дома Господен ще излезе извор и ще напоява долина Ситим. Египет ще стане пустиня, и Едом ще стане пуста степ, задето те притесняваха синовете Иуди-ни и проливаха невинна кръв в земята им. А Иуда ще живее вечно, и Иерусалим – от рода в род. Аз ще измия кръвта им, която не съм измил още, и Господ ще обитава на Сион.

Кратък URL адрес на страницата: https://paraklis.uni-sofia.bg/3HWoD