Втора неделя след Неделя подир Въздвижение.

Евангелие според св.ап. Лука, гл. 6:

(31-36) И както искате да постъпват с вас човеците, тъй и вие постъпвайте с тях. И ако обичате ония, които вас обичат, каква вам награда? Защото и грешниците обичат ония, които тях обичат. И ако правите добро на ония, които и вам правят добро, каква вам награда? Защото и грешниците правят същото. И ако давате заем на ония, от които се надявате да го получите назад, каква вам награда? Защото и грешниците дават заем на грешници, за да получат същото. Но вие обичайте враговете си, и правете добро, и назаем давайте, без да очаквате нещо; и ще ви бъде наградата голяма, и ще бъдете синове на Всевишния; защото Той е благ и към неблагодарните, и към злите. И тъй, бъдете милосърдни, както и вашият Отец е милосърден.

На Апостолите предстояло да бъдат изпратени на проповед, и затова очаквали да имат много гонители и клеветници. И ако Апостолите, отегчавайки се от гонението, след това, в желанието си да отмъстят на оскърбителите, бяха замълчали и престанали да учат, то слънцето на Евангелието би угаснало. Затова и Господ предварително убеждава Апостолите да не пристъпват към отмъщение на враговете, но да понасят мъжествено всичко, което се случва, когато ги обиждат или замислят зло против тях. Така постъпил и Сам Той на кръста, казвайки: Отче! прости им, понеже не знаят, що правят (Лук. 23:34). След това, за да не кажат Апостолите, че такава заповед – да обичаме враговете – е невъзможна, Той казва: което желаеш за себе си, това прави и на другите, и към другите се отнасяй така, както искаш и те да се отнасят към теб. Ако искаш враговете ти да бъдат сурови към теб, несъстрадателни и гневливи, бъди и ти такъв. А ако, напротив, желаеш те да бъдат добри, състрадателни и незлопаметни, то не смятай за невъзможно и ти самият да бъдеш такъв. Виждаш ли вродения закон, написан в сърцата ни? Така и Господ е казал: Ще вложа Моя закон във вътрешността им и ще го напиша в сърцата им (Иер. 31:33). След това им предлага и друга подбуда, а именно: ако вие обичате тези, които ви обичат, то вие сте подобни на грешниците и езичниците; а ако обичате онези, които ви мразят, вие сте подобни на Бога, Който е благ и към неблагодарните и злите. И така, какво желаете: да бъдете подобни на грешниците или на Бога? Виждаш ли божественото учение? Той първо те убеждава чрез естествения закон: каквото желаеш на себе си, това прави и на другите; след това те убеждава и с края, и с наградата, защото за награда ви обещава това, че ще бъдете подобни на Бога.

 

Блаж. Теофилакт Български, архиеп. Охридски.

 

 

 

Из „Благовестник, или Тълкувание на Светото Евангелие“, Зографски манастир, Св. Гора, Атон 2006 г.

 

 

 

 

Кратък URL адрес на страницата: https://paraklis.uni-sofia.bg/5s0sx