Богослужебни четива за деня

 

Апостол

 

 

Евангелие

 

 

Паримии

На шестия час

 

 

На вечернята

 

 

 

 
 
Приложението е в процес на разработка.
Кратък URL адрес на страницата: http://paraklis.uni-sofia.bg/ghD48