Опело Христово

На Бог Господ тропарите: Благообразният Йосиф; Слава: Егда снизшел еси; И ниине: На жените мироносици. Пеят се похвалите от Надгробния плач Седален Изпросеното от Пилат свещено тяло Йосиф помазва с миро и го полага в нов гроб с чиста плащаница и божествени аромати. Затова подранили жените мироносици викаха: „Покажи ни както предрече, Христе, възкресението!“. Слава…

Вечерня с изнасяне на св. Плащаница

Петък вечер Господи Воззвах, стихири Цялото творение се измени от страх, виждайки Теб Христе, висящ на Кръста, слънцето помръкна и се разклатиха земните основи, всичко на Твореца състрадаваше. Господи, Който доброволно всичко претърпя заради нас, слава Тебе! Защо злочестивият и беззаконен род замисля суетни неща? За какво осъди на смърт Живот на всичко? Велико е…

Последование на Царските часове на Велики Петък

Първи час Псалом 5 Чуй, Господи, думите ми, разумей мислите ми. Вслушай се в гласа на моите вопли, Царю мой и Боже мой! защото Тебе се моля. Господи, чуй рано гласа ми, — на ранина ще застана пред Тебе и ще чакам, защото Ти си Бог, Който не обича беззаконие; злият няма да се настани…

Велики Четвъртък – богослужение

На утренята след Шестопсалмието Аллилуя и тропар: Когато славните ученици при умиването на нозете на вечерята се просвещаваха, тогава нечестивият Иуда, обхванат от сребролюбие, се помрачаваше и Тебе – праведния Съдия предава на беззаконните съдии. Виж сега ти, любителю на богатства, този, който се обеси заради тях! Бягай от ненаситната душа, която дръзна да стори…

Велика сряда – богослужение

Последование на Жениха Ето Младоженецът иде в полунощ и блажен е оня раб, когото намери буден, а недостоен е оня, когото намери безгрижен. Прочее, внимавай, душо моя, да не те налегне сън, та да бъдеш предадена на смърт и да останеш вън пред затворените врати на Царството, но опомни се и възкликни: „Свят, свят, свят…

Велики Вторник – богослужение

Последование на Жениха Ето младоженецът иде в полунощ, и блажен е тоя раб, когото намери буден, а недостоен е оня, когото намери безгрижен.Прочее, внимавай, душо моя, да не те налегне сън, та да бъдеш предадена на смърт и да останеш вън пред затворените врати на Царството, но опомни се и възкликни: свят, свят, свят си, Боже, заради…

Велики Понеделник – богослужение

Вечерня Стихири на Господи Воззвах Днес ни събра благодатта на Светия Дух и всички ние, взели Твоя Кръст, зовем: „Благословен Идещият в името Господне! Осанна във висините!“ Имайки за престол небето и за подножие земята, Слово на Бога Отца и Сине съвечен, Ти днес смирено възседна безсловесно малко осле и от Витания дойде. Затова еврейските…