Сряда на четвърта седмица

Паримия на шестия час Из пророчеството на Исаия – чтение    Ето, Господ излиза от жилището Си да накаже жителите земни за тяхното беззаконие, и земята ще открие погълнатата от нея кръв и вече няма да скрие своите убити. В оня ден Господ ще порази със Своя тежък, голям и як меч левиатана – право…

Вторник на четвърта седмица

Паримия на шестия час   Из пророчеството на Исаия – чтение    Господи! Ти си Бог мой; ще Те възвелича, ще възхваля името Ти, защото си извършил дивни дела; древните предопределения са истинни, амин. Ти превърна града в грамада камъни, твърдата крепост в развалини; няма вече в града чертози на другоплеменници; вовеки няма да бъде…

Понеделник на четвърта седмица

Паримия на шестия час Из пророчеството на Исаия – чтение    Тъй казва Господ Саваот: както намислих, тъй и ще бъде; както реших, тъй и ще стане, за да съкруша Асура в Моята земя и да го стъпча в Моите планини; и ще падне от тях яремът му, и бремето му ще се снеме от…

Петък на трета седмица

Петък на трета седмица. Паримия на шестия час.   Из пророчеството на Исаия – чтение.    Тъй казва Господ: дигнете знаме на гола планина, издигнете глас, махнете им с ръка, да навлязат през княжеските порти. Аз дадох повеля на Моите избраници и призовах да изпълнят гнева Ми Моите юнаци, които тържествуват във величието Ми. Голям…

Четвъртък на трета седмица

Паримия на шестия час. Из пророчеството на Исаия – чтение.    Тъй казва Господ: в оня ден към Иесеевия корен, който ще стане като знаме на народите, ще се обърнат езичниците, – и покоят му ще бъде слава. Тогава Господ пак ще простре ръката Си, за да Си възвърне остатъка от Своя народ, – какъвто…

Неделя Сиропустна

Евангелие според св.ап. Матей, 6 гл.: 14-21: Защото, ако простите на човеците съгрешенията им, и вам ще прости Небесният ви Отец. Отново ни учи да бъдем незлопаметни. А за Отца ни напомня с цел ние, като деца на такъв Отец, срамувайки се от Него, да не бъдем злобни подобно на зверовете. Ако ли не простите…

Неделя Месопустна

Евангелие според Матей, 25 гл.: (31-46) А кога дойде Син Човеческий в славата Си, и всички свети Ангели с Него, тогава ще седне на престола на славата Си, и ще се съберат пред Него всички народи; и ще отдели едни от други, както пастир отлъчва овци от кози; и ще постави овците от дясната Си…

Неделя на Блудния син.

Евангелие според св.ап. Лука, 15 гл.: (11-16) И още каза: един човек имаше двама сина; и по-младият от тях рече на баща си: татко, дай ми дела, който ми се пада от имота. И бащата раздели имота. Не след много дни, младият син, като събра всичко, отиде в далечна страна, и там прахоса имота си,…

12-та Неделя след Неделя подир Въздвижение – за десетимата прокажени.

Евангелие според Лука, 17:12-19: И когато влизаше в едно село, срещнаха Го десет души прокажени, които се спряха отдалеч и с висок глас викаха: Иисусе Наставниче, помилуй ни! Когато ги видя, рече им: идете, покажете се на свещениците. И когато отиваха, очистиха се. А един от тях, като видя, че е изцерен, върна се, прославяйки…