15-та Неделя след Неделя подир Въздвижение – на Закхей.

Лука 19:1-10

След това Иисус влезе в Иерихон и минаваше през него. И ето, някой си, на име Закхей, който беше началник на митарите и богат човек, искаше да види Иисуса, кой е Той, ала не можеше от народа, защото беше малък на ръст; и като се затече напред, покачи се на една смоковница, за да Го види, защото щеше да мине оттам. Иисус, като дойде на това място, погледна нагоре, видя го и му каза: Закхее, слез по-скоро, защото днес трябва да бъда у дома ти. И той бързо слезе и Го прие с радост. И всички, като видяха това, зароптаха и казваха: отби се при грешен човек. А Закхей застана и рече Господу: ето, половината от имота си, Господи, давам на сиромаси и, ако от някого нещо съм взел несправедливо, ще отплатя четворно. Тогава Иисус рече за него: днес стана спасение на тоя дом, защото и този е син на Авраама, понеже Син Човеческий дойде да подири и да спаси погиналото.

***

Господ отнема най-здравите съсъди на дявола и разрушава крепостите му. Виж как не само митарите е направил Свои ученици, но и началника на митарите Закхей пленява за спасение. А че митарят е низко същество, и главният сред митарите като началник в злобата е още по-мерзък, в това никой не се съмнява. Защото митарите придобиват своите средства за живот от сълзите на бедните. Обаче този началник на митарите не е презрян, но оказвайки гостоприемство, като въздаяние получава спасение. Защото, когато пожелал да види Иисуса и затова се покачил на една смоковница, Господ го видял, преди той сам да види Господа. Така Бог навсякъде ни предваря, щом само види нашата готовност. Иисус му заповядал по-скоро да слезе, защото трябва да бъде в дома му. Закхей не се забавил, защото не бива да се отклоняваме, когато Христос повелява нещо, слязъл и Го приел с радост, макар мнозина да роптаели. Нека видим какви плодове принася той по случай Христовото посещение. Половината от имота си, Господи, давам на сиромаси – казва той. Виждаш ли неговия плам? Той започнал да сее без пощада и не дал нещо маловажно, но жизнено важното. Защото и онова, което удържал, удържа, за да има възможност да го даде на обидените. Така научава и нас, че няма никаква полза, ако някой с неправедно богатство милува едни, а обидените оставя без внимание. Виж как постъпва и той самият в този случай. Ако някого с нещо е обидил, връща четворно, като с това възмездява несправедливостта, която е причинил. Защото истинската милост не просто покрива щетата, но прави това с лихва, съгласно закона. А законът принуждавал крадеца да заплати четворно (Изх. 22:1). И ако разгледаме в подробности, ще видим, че решително нищо не е останало от имота му. Половината от него той дава на сиромаси и му остава само другата половина. От нея той отплаща четворно на онези, които е обидил. Затова, ако животът на този началник на митарите се състоял от неправди, а той за всичко придобито с неправда отплаща четворно, виж, че се е лишил от всичко. В това отношение той мъдрува по-високо от закона и се оказва ученик на Евангелието, понеже е възлюбил ближния повече от себе си, и не само на думи, но и на дело. Защото не е казал: ще дам половината, ще отплатя четворно, но: ето, „давам“ и „отплащам“. Той знае наставлението на Соломон: не казвай на приятеля си: „иди си и дойди пак, и утре ще ти дам (Притч. 3:28). Христос му благовести спасение. Днес, казва Той, ти даваш и днес получаваш спасение. Защото думите на тоя дом, без съмнение посочват Закхей, който получава спасение. Под дом се разбира Закхей, защото бездушно здание Господ не би нарекъл син на Авраама, а очевидно е нарекъл така одушевения негов стопанин. Нарекъл го син на Авраама, може би защото той повярвал и се оправдал с вярата, а може би защото великодушно презрял богатството и възлюбил бедните, подобно на патриарха. Забележи, че Господ нарекъл Закхея син Авраамов сега, когато видял в него същия начин на живот. Не казал: защото и тоя „бил“ син на Авраама, но е сега. Защото преди, когато бил началник на митари и събирач на данъци, нямал никакво сходство с праведника и не бил негов син. За да загради устата на роптаещите, че влязъл в дома на грешен човек, Господ казва: Син Човеческий дойде да подири и да спаси погиналото. Такъв е буквалният смисъл. Но това може да се изясни подобаващо и иначе, в полза на нравствеността. Всеки, който е по-старши от мнозина в злобата, е духовно малък на ръст, защото плътта и духът са противоположни помежду си, и затова той не може да види Иисуса заради народа; тоест смущаван от страстите и житейските дела, той не може да види Иисус да действа и да минава. Защото такъв не усеща никакво действие, подобаващо на християнина. А минаването на Иисуса означава именно това, че Христос върши нещо в нас. Такъв човек, който никога не е виждал Иисус да минава и не е изпитал никакво действие, присъщо на Христа, често от разкаяние идва в съзнание и се качва на смоковницата, тоест презира и потъпква всякакво удоволствие и наслада, образ на които е тя, и по такъв начин, като се извиси над себе си и положи начало на възхождането в сърцето си, вижда Иисус и бива видян от Него. Тогава Господ му казва: слез по-скоро, тоест чрез покаянието ти си достигнал висок живот, слез чрез смирение долу, за да не бъдеш измамен от високомерието. Смири се по-скоро, защото, ако се смириш, Аз трябва да бъда у дома ти. Аз, казва, трябва да бъда в дома на смирения. Защото ето на кого ще погледна: на смирения и съкрушения духом и на треперещия пред Моето слово (Ис. 66:2). Такъв човек ще даде половината от имота си на бедните, тоест бесовете. Ние имаме два вида имот: телесен и душевен. Всичко телесно праведникът отстъпва на бесовете, наистина бедни и лишени от всякакво благо, но от душевния имот не се отказва. Както е известно, и за Иов Господ казва: само душата му запази (Иов. 2:6). Ако е обидил някого, такъв отплаща четворно. С това се намеква, че всеки, който чрез покаяние преминава на пътя, противоположен на предишната злоба, с четири добродетели изцелява всички предишни грехове и така получава спасение. Той е наречен син на Авраама, понеже подобно на него е излязъл от своята земя и родството с предишната злоба, заселил се е извън бащиния дом, тоест вън от себе си, и се е отрекъл от самия себе си (защото е бил дом на своя баща, дявола (Йоан. 8:443) и така, застанал вън и отчуждил се от себе си, получава спасение.

Блаж. Теофилакт Български, архиеп. Охридски.

Из „Благовестник, или Тълкувание на Светото Евангелие“, Зографски манастир, Св. Гора, Атон 2006 г.

Кратък URL адрес на страницата: http://paraklis.uni-sofia.bg/mNlQi