Евангелия на Велики вторник

На Последованието на Жениха (понеделник вечер) Тогава фарисеите отидоха и се наговориха, как да Го уловят на дума. И изпращат при Него учениците си с някои иродиани, казвайки: Учителю, знаем, че си справедлив и истински поучаваш на път Божий, и немариш за никого, понеже не гледаш на ничие лице; затова кажи ни: как Ти се…

Паримии на Велики вторник

Паримия на шестия час. Из пророчеството на Иезекииля – чтение. Когато ходеха животните, вървяха и колелата; и когато ония стояха, стояха и тия; и когато ония се подигаха от земята, еднакво с тях се подигаха и колелата, защото духът на животните беше в колелата. Над главите на животните имаше подобие на свод, наглед като чудесен…

Велики Вторник – богослужение

Последование на Жениха Ето младоженецът иде в полунощ, и блажен е тоя раб, когото намери буден, а недостоен е оня, когото намери безгрижен.Прочее, внимавай, душо моя, да не те налегне сън, та да бъдеш предадена на смърт и да останеш вън пред затворените врати на Царството, но опомни се и възкликни: свят, свят, свят си, Боже, заради…

Евангелия на Велики понеделник

На Последованието на Жениха (неделя вечер) А на утринта, връщайки се в града, огладня; и видя край пътя една смоковница, отиде при нея и, като не намери нищо на нея, освен едни листа, каза ѝ: занапред да няма вече плод от тебе вовеки. И смоковницата веднага изсъхна. Като видяха това, учениците се почудиха и казаха:…

Паримии на Велики понеделник

Паримия на шестия час. Из пророчеството на Иезекииля – чтение. В трийсетата година, четвъртия месец, петия ден на месеца, когато бях между преселниците при река Ховар, отвориха се небесата – и аз видях Божии видения. В петия ден на месеца това беше пета година, откак беше пленен цар Иоаким, биде слово Господне към Иезекииля, свещеник,…

Велики Понеделник – богослужение

Вечерня Стихири на Господи Воззвах Днес ни събра благодатта на Светия Дух и всички ние, взели Твоя Кръст, зовем: „Благословен Идещият в името Господне! Осанна във висините!“ Имайки за престол небето и за подножие земята, Слово на Бога Отца и Сине съвечен, Ти днес смирено възседна безсловесно малко осле и от Витания дойде. Затова еврейските…

Петък на шеста седмица

Паримия на шестия час Из пророчеството на Исаия – чтение Развеселете се с Иерусалим и радвайте се за него всички, които го обичате! Възрадвайте се с него радостно всички, които тъгувате за него, за да се храните и насищате от гърдите на утехите му, да се опивате и наслаждавате от преизобилната му слава. Защото тъй…

Четвъртък на шеста седмица.

Паримия на шестия час Из пророчеството на Исаия – чтение Тъй казва Господ: кога в грозда има мъст, тогава казват: не го повреждай, защото в него има благослове-ние; същото ще направя и за Моите раби, та всички да не погубя. И ще произведа от Иакова семе, и от Иуда – наследник на Моите планини, и…

Сряда на шеста седмица

Паримия на шестия час Из пророчеството на Исаия – чтение Тъй казва Господ: викай високо, не се въздържай; дигни гласа си като тръба, и посочи на народа Ми беззаконието му, и на дома Иаковов – греховете му. Те всеки ден Ме търсят и искат да знаят Моите пътища като народ, който уж постъпва праведно и…

Вторник на шеста седмица

Паримия на шестия час Из пророчеството на Исаия – чтение Тъй казва Господ: Аз ще Те направя светлина за народите, за да се простре Моето спасение до земните краища. Тъй казва Господ, Изкупителят на Израиля, Светият негов, на презирания от всички, на укорявания от народа, на Раба на властителите: царе ще Те видят – и…