Обща подготовка за кръщението / изповедта:

Четене на свещеното Писание – може да се ползва за цитатите следното приложение: http://paraklis.uni-sofia.bg/bibquot/

Декалог(10 заповеди) Изх 20:2-17

Проповедта на планината – Мат 5:1-7:29 (5,6 и 7 глава)

Послание на св.ап. Павел до Римляни – 12,13 и 14 гл.

1 Послание на св. Йоан Богослов

притчи – колкото може/по теми/:

http://www.pravoslavieto.com/bible/pritchi/

Символ на вярата:

http://www.pravoslavieto.com/docs/kakvo_e_simvol_na_vjarata.htm

https://sulla.bg/2019/02/10/4565.html

За Литургията и иконите:

Серии Острожки манастир: https://paraklis.uni-sofia.bg/видеокатехизис/

Кратък URL адрес на страницата: http://paraklis.uni-sofia.bg/3nv0I