За кръщението

„Които в Христа се кръстихте, в Христа се облякохте“

Триединното тайнство на Кръщението буквално означава „потапяне(от гр. βάπτισμα), но старобългарският превод го съединява с тайната на Кръста, откъдето идва „кръщение“. Защо? Кръщението представлява слизане с Христос, влизане, съчетание с тайната на Богоявлението при река Йордан, но и с неговата Пасха – кръстната Пасха и възкресната Пасха.

Иконографията на Възкресение Христово („Слизане в Ада“) и на Богоявление показва връзката между двете събития. В събитието на Йорданската „Пасха“ (Богоявление) спомняме слизането във водата и освещаването на творението с победата над греха, а в събитието на Възкресението Христово, Кръсто-възкресната „огнена“ Пасха на нашия Господ, от друга страна – победа над смъртта в Новата вечна Пасха. Точно тази вътрешна връзка е отразена в самия смисъл на думата „ваптизма“, потапяне.

Ние се потапяме не само в река Йордан, в която се е потопил Христос, тоест в осветеното творение, осветената вода от неговото Първо пришествие, но ние се потапяме и съединяваме с Неговия кръст, отиваме заедно с Христос на Кръста, умираме в тази вода, за да се родим за нов живот. Ние се потапяме, но и се помазваме с това Миро, с което ни облива петдесетната благодат, дарът на Светия Дух. Ние се раждаме от вода и дух и понасяме своя кръст заедно с Христос, понеже влизаме, така да се каже, в неговия свят, в света на Неговото Тяло. Ако трябва да използваме самата старобългарска дума ние се въз-раждаме в Христос, тоест раждаме се за небето. Възраждаме се във Христос!

Цялото тайнство е триединно: 1) Кръщение, обличане, потапяне в Христос; 2) Миропомазание, помазание, слизане на Светия Дух, и 3) Евхаристия, сядане на трапезата Господня – на онази вечна трапеза на Царството от притчата за Пира (Мат. 22, Лука 14), трапезата на Църквата. Тези три тайнства са всъщност едно цяло – тайнство на светото Просвещение – и те реализират за всеки един от нас входа в Църквата.

В притчата за поканените на брачния пир у Матей (22 гл.) един от поканените влиза на трапезата, но без сватбена премяна, без облеклото на светото Кръщение. Ние се обличаме във Христос и само когато сме облечени в тази одежда, можем да пристъпим към празничната Tрапеза. Това облекло, обаче, ние не сме заслужили, ние го получаваме даром. Само след като бъдем облечени в Христа ние можем да застанем на тази трапеза и да вкусим от тайнството на Христовото Възкресение, присъствието на нашия Господ в църквата, да имаме вътре в себе си това Присъствие, преобразяващо нашия микрокосмос.

Символът на водата е свързан с творението, с този свят, който трябва да бъде преобразен. Йорданската вода се преобразява и от нея бяга злото, демоните обитаващи творението след Грехопадението. Сълзите са тези, които преобразяват вътрешния свят на човека – изтичайки от нашето тяло, те се превръщат в един изцеляващ „йордан“, който извира вътре от нас и чрез който в нашия микрокосмос се извършва едно йорданско тайнствено очищение. Ние се очистваме и се освещаваме в тези покайни сълзи.

На добър час с Божията благодат в тайнството на светото Просвещение!

 

Символ на вярата

Тълкувание с на Символа с въпроси и отговори (Зограф)

Кога сме готови да пристъпим към св. Кръщение (митр.Антоний Сурожки)

ТАЙНСТВАТА В ЦЪРКВАТА – КРЪЩЕНИЕ

Как ни променя Кръщението (видео беседа)

Подготовка

Кръщение (Нашата вяра)

Тайнства – Кръщение

ТАЙНСТВОТО КРЪЩЕНИЕ – встъпване в живота на Църквата

Кратък URL адрес на страницата: http://paraklis.uni-sofia.bg/kr