За изповедта

Осем въпроса за изоведта /св.Паисий:

https://youtu.be/LaIlWoTo14Y

Лична и обща изповед (митр.Антоний Сурожски)

https://dveri.bg/x348

Насоки преди изповедта:

www.bogonosci.bg/за-изповедта/

Обща изповед (св. Паисий):

https://dveri.bg/cdfy

www.pravoslavenhram.com/светец/свети-паисий-светогорец/нуждата-от-изповед/278

www.pravoslaven-sviat.org/tag/страец-паисий-олару/

Светотайнствената изповед (о. Добромир)

https://petkohinov.com/pravoslavie/05/lazar_ab/gip03.html

онлайн беседи:

https://www.youtube.com/watch?v=5QJjwNiJosY

https://www.youtube.com/watch?v=vUrAWtib_WU

въпроси за изповед от Дохиар:

https://pravoslavenhram.com/%D0%B2%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4-%D0%BE%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%80-(%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0)/587

https://www.bogonosci.bg/category/%d0%bd%d0%b0%d0%b9-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8/%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%b8%d0%b7%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4/ 

Кратък URL адрес на страницата: http://paraklis.uni-sofia.bg/Ev0fA