Вторник на шеста седмица

Паримия на шестия час

Из пророчеството на Исаия – чтение

Тъй казва Господ: Аз ще Те направя светлина за народите, за да се простре Моето спасение до земните краища. Тъй казва Господ, Изкупителят на Израиля, Светият негов, на презирания от всички, на укорявания от народа, на Раба на властителите: царе ще Те видят – и ще станат; князе ще се поклонят заради Господа, Който е верен, заради Светия Израилев, Който Те е избрал. Тъй казва Господ: в благоприятно време Те чух и в ден на спасение Ти помогнах; и Аз ще Те пазя и ще Те направя народу завет, за да възстановиш земята, да възвърнеш на наследниците опустошените наследия, да кажеш на затворниците: излезте, и на ония, които са в тъмнина: покажете се. Край пътища ще пасат те, и по всички хълмове ще бъдат техните пасища; не ще търпят глад и жажда, и не ще ги удари пек и слънце; защото Оня, Който ги милва, ще ги води и ще ги заведе при извори водни.

Паримии на вечернята

Паримия първа

Из книга Битие – чтение

Рече Господ на Иакова: върни се в земята на отците си и в отечеството си; и Аз ще бъда с тебе. Тогава Иаков прати, та повика Рахил и Лия на полето, при дребния си добитък, и им рече: виждам лицето на баща ви, че то към мене не е такова, каквото беше вчера и завчера; но бащиният ми Бог беше с мене; вие сами знаете, че аз с всички сили работих на баща ви, а баща ви ме лъга и десет пъти промени наградата ми; но Бог го не остави да ми направи зло. Кога той кажеше, че добитъкът с капките ще ти бъде награда, всичкият добитък раждаше капчести. А кога кажеше: шарените ще ти бъдат награда, всичкият добитък раждаше шарени. И отне Бог всичкия добитък от баща ви и го даде на мене. Еднаж, през времето, когато добитъкът се мърляше, погледнах и видях насъне, и ето пърчовете и овните, които се бяха качили на добитъка на козите и овците бяха шарени, капчести и с петна. Ангел Божий ми каза насъне: Иакове! Аз отговорих: ето ме. Той рече: дигни очи и погледни: всички пърчове и овни, които са се качили на добитъка на козите и овците, са шарени, капчести и с петна; защото виждам всичко, що Лаван върши с тебе; Аз съм Бог, Който ти се явих във Ветил, дето ти поля елей върху паметника и дето Ми даде оброк; сега стани, излез от тая земя и се върни в твоята родна земя, и Аз ще бъда с тебе. Рахил и Лия му отговориха и рекоха: имаме ли още дял и наследство в дома на баща си? Не смята ли ни той за чужди? защото ни продаде и дори изяде нашето сребро; затова всичкото имане и богат-ство, което Бог отне от баща ни, е наше и на децата ни; и тъй, прави всичко, каквото Бог ти е казал.

Паримия втора

Из Притчи Соломонови – чтение

Синко, да пазиш правда и правосъдие е по-угодно на Господа, нежели жертва. Горделиви очи и надуто сърце, с които се отличават нечестивците, е грях. Помислите на прилежния се стремят към изобилие, а всеки мързелив търпи немотия. Придобиване съкровища с лъжлив език е мимолетно духване за ония, които търсят смъртта. Насилието на нечестивците ще се струпа върху тях, защото са се отрекли да пазят правдата. Крив е пътят на развратения човек; а на чистия постъпките са прави. По-добре е да живееш в ъгъл на покрива, нежели със свадлива жена в широка къща. Душата на нечестивеца желае зло; в негови очи няма да намери милост и приятелят му. Когато наказват кощунника, простият става мъдър; и когато мъдрия вразумяват, той придоби-ва знание. Праведникът наблюдава дома на нечестивия, как нечестивци падат в злочестие. Който затуля ухото си пред писъка на сиромаха, той и сам ще пищи, – и няма да го чуят. Таен подарък потушва гняв, а дар в пазуха – силна ярост. Да пази правосъдие е радост за праведника и страх за ония, които вършат зло. Човек, който се е отбил от пътя на разума, ще се настани в събранието на мъртъвците. Който обича веселби, ще осиромашее, а който обича вино и мазно, няма да забогатее. Нечести-вият ще бъде откуп за праведния, и лукавият – за просто-душния. По-добре да живееш в пуста земя, нежели със свадлива и сърдита жена. Ценно съкровище и тлъстина има в къщата на мъдрия, а глупавият човек ги разпиля-ва. Който пази правда и милост, ще намери живот, правда и слава.

Кратък URL адрес на страницата: http://paraklis.uni-sofia.bg/10Aq5