Вторник на четвърта седмица

on

Паримия на шестия час

 

Из пророчеството на Исаия – чтение

   Господи! Ти си Бог мой; ще Те възвелича, ще възхваля името Ти, защото си извършил дивни дела; древните предопределения са истинни, амин. Ти превърна града в грамада камъни, твърдата крепост в развалини; няма вече в града чертози на другоплеменници; вовеки няма да бъде възстановен. Затова ще Те прославят силните народи; градовете на страшните племена ще Ти се боят; защото Ти беше прибежище на сиромаха, прибежище на немотния в усилно за него време, защита от буря, сянка от пек; защото гневното дихание на насилниците приличаше на буря срещу стена. Ти укроти буйството на враговете, както пек – в безводно място; веселбата на притеснителите е задушена, както пекът – от облачна сянка. И Господ Саваот ще сложи върху тая планина за всички народи трапеза с тлъсти ястия, трапеза с чисти вина, с тлъстина от кости и най-чисти вина; и върху тая планина ще унищожи покривалото, що покрива всички народи, покривалото, що лежи върху всички племена. Смъртта ще бъде погълната навеки, и ще отрие Господ Бог сълзите от всички лица, и ще снеме срама от Своя народ по цяла земя, защото тъй казва Господ. И ще кажат в оня ден: ето, Този е нашият Бог! Нему се уповавахме, и Той ни спаси! Този е Господ; Нему се уповавахме; да се възрадваме и развеселим за спасе-нието от Него!

Паримии на вечернята

Паримия първа

Из книга Битие – чтение.

   Рече Бог на Ноя и на синовете му с него: ето, Аз сключвам Моя завет с вас и с потомството ви подир вас, и с всяка жива душа, която е с вас, с птиците и с добитъка, и с всички земни зверове, които са при вас, с всички излезнали от ковчега, с всички земни животни; сключвам Моя завет с вас, че няма вече да бъде изтре-бяна всяка плът от потопни води и не ще вече да има потоп, който да опустоши земята. И рече Господ Бог: ето знакът на завета, който сключвам между Мене и между вас и между всяка жива душа, която е с вас, до вечни родове: Аз поставям Моята дъга в облака, за да бъде знак на вечния завет между Мене и между земята. И кога напратя облак на земята, ще се яви дъгата Ми в облака; и ще си спомня Моя завет, който е между Мене и между вас и между всяка душа, живееща във всяка плът; и водата няма вече да стане на потоп, за да изтреби всяка плът. И дъгата Ми ще бъде в облака, и Аз ще я видя, и ще си спомня вечния завет между Бога и между земята и между всяка душа, живееща във всяка плът, която е на земята. И рече Бог на Ноя: това е знакът на завета, що сключих между Мене и между всяка плът, която е на земята.

Паримия втора

Из Притчи Соломонови – чтение

   Човека хвалят наспоред разума му, а развратеният по сърце ще бъде в презрение. По добре прост, но да работиш за себе си, отколкото да се показваш чутовен, а да се нуждаеш от хляб. Праведният се грижи и за живота на добитъка си, а сърцето на нечестивците е жестоко. Който работи земята си, ще се насища с хляб; а който върви по стъпките на безделниците, е малоумен. Комуто е драго да губи време подир вино, той ще остави в къщата си безчестие. Нечестивецът желае да улови злото в мрежа; но коренът на праведните е твърд. Нечестивец се хваща чрез греховете на устата си; но праведник ще се отърве от беда. Който гледа кротко, ще бъде помилван, а който иде насреща във вратата, ще стесни другите. От плода на устата си човек се насища с добро, и на човека се въздава според делата на ръцете му. Пътят на глупавия е прав в неговите очи; но който слуша съвет, той е мъдър. Глупавият веднага ще изкаже гнева си, а благоразумният скрива оскърблението. Който говори онова, що знае, той говори правда, а лъже-свидетелят говори измама. Празнословец ранява като с меч, а езикът на мъдрите изцелява. Правдиви уста пребъдват вечно, а лъжлив език – само за миг. В сърцето на зломислениците има коварство, у миротворците – радост. На праведника не ще се случи никакво зло, а нечестивците ще бъдат преизпълнени със злини. Лъжливи уста са гнусота пред Господа, а който говори истина, е благоугоден Нему.

Кратък URL адрес на страницата: http://paraklis.uni-sofia.bg/Qp6as