Вторник на пета седмица

Паримия на шестия час

 

Из пророчеството на Исаия – чтение

     Тъй казва Господ: кому ще уподобите Бога? И какво подобие ще Му намерите? Художник излива идола, и златар го покрива със злато и принажда сребърни верижки. А който е беден за такъв принос, избира дърво, що не гние, намира се изкусен художник да направи идол, който да стои твърдо. Нима не знаете? Нима не сте слушали? Нима не ви е говорено отначало? Нима не сте разумели това по основите на земята? Той е Оня, Който седи над кръга на земята, и живеещите по нея са като скакалци пред Него; Той е разпрострял небесата като тънко платно и ги е разпънал като шатра за живеене. Той обръща князете в нищо, съдиите земни прави като нищожни. Едва посадени, едва засети, едва се вкоренил в земята стволът им, щом Той духне върху тях, те са изсъхнали, и вихърът ги отнася като плява. Кому прочее ще Ме уподобите и с кого ще Ме сравните? казва Светият. Подигнете очите си към висините небесни и погледайте: кой ги е сътворил? Кой изчисля броя на войнството им? Той всички тях ги нарича по име: поради голямото могъщество и велика сила у Него нищо не липсва. А как говориш ти, Иакове, и казваш, Израилю: „пътят ми е скрит от Господа, и делото ми е забравено у моя Бог“? Нима не знаеш, нима не си слушал, че вечният Господ Бог, Който е сътворил краищата на земята, не се уморява и не изнемогва?! Неговият разум е неизследим. Той дава сила на уморения и дарува якост на изнемощелия. Уморяват се и момци и ослабват, и млади люде падат, а които се надяват на Господа, ще подновят силата си.

Паримии на вечернята

 

Из книга Битие – чтение.

   Биде слово Господне към Аврама във видение нощем, и казваше; „не бой се, Авраме; Аз съм твой щит; твоята награда ще бъде твърде голяма. Аврам рече: Владико Господи, какво ще ми дадеш? Аз оставам бездетен; разпоредник в дома ми е Елиезер от Дамаск. И пак рече Аврам: ето, Ти ми не даде потомство, и на, мой наследник ще бъде домочадецът ми. И биде слово Господне към него, и му казваше: той няма да ти бъде наследник; но оня, който произлезе от твоите чресла, той ще ти бъде наследник. Па го изведе навън и му рече: погледни към небето и изброй звездите, ако можеш ги изброи. И му рече: толкова ще бъдат твоите потомци. Аврам повярва на Господа, и това му се вмени за оправдание. И му рече: Аз съм Господ, Който те изведох от Ур Халдейски, за да ти дам да владееш тая земя. Той рече: Владико Господи, по какво ще позная, че ще я владея? Господ му рече: вземи Ми тригодишна телица, тригодишна коза, тригодишен овен, гургулица и млад гълъб. Взе той всички тия, разсече ги по наполовина и тури една част срещу друга; само птиците не разсече. И налетяха върху труповете грабливи птици; но Аврам ги разпъждаше. По залез-слънце налегна Аврама тежък сън; и ето, обзе го ужас и голям мрак. И рече Господ на Аврама: знай, че твоите потомци ще бъдат пришълци не в своя земя, ще ги поробят и ще ги угнетяват четиристотин години; но Аз ще съдя народа, който ще ги пороби; след това те ще излязат за насам с голям имот; а ти ще отидеш при отците си смиром и ще бъдеш погребан в добра старост.

Из Притчи Соломонови – чтение

   На мъдри устата знание разнасят, но сърцето на глупавите не върши това. На нечестиви жертвата е гнусота пред Господа, а на праведни молитвата е благоугодна Нему. На нечестивец пътят е гнусота пред Господа, а който ходи по пътя на правдата, него Той обича. Лошо е наказанието за оногова, който се отклонява от пътя, и който мрази изобличение, ще погине. Преизподнята и Авадон са открити пред Господа, още повече – сърцата на синовете човешки. Разпътният не обича ония, които го изобличават, и не ще иде при мъдрите. Весело сърце прави лицето весело а при сърдечна скръб духът отпада. На разумен сърцето знание търси, а на глупци устата с глупост се хранят. На злочестника всички дни са тъжни; а комуто сърце е весело, у него е винаги пир. По-добре малко, но със страх Господен, нежели голямо съкровище, и с него тревоги. По-добре ястие от зеленчук, и с него любов, нежели угоен вол, и с него омраза. Сприхав човек раздори подига, а търпелив разпри уталожва. Пътят на мързеливия е като трънен плет, а пътят на праведните е гладък.

Кратък URL адрес на страницата: http://paraklis.uni-sofia.bg/cC4pa