Влъхвите…

Влъхвите пътуват от изток след звездата,

пастирите ангели срещат във нощта.

Днес се ражда във Витлеем, във яслите,

Слово Божие*, Христос Бог, народи, славете!

Към Витлеем ума си да повдигнем, дето днес лежи

Невместимият във небесата Богомладенец!

Днес се ражда …

Исая светло пророкува Син от Дева,

Младочка от Йесеевия корен, Син на Отца.

Днес се ражда …

Малките деца Го славят в своите песнички,

Богомладенеца прославят, Тайнството възпяват.

Днес се ражда …

Кратък URL адрес на страницата: http://paraklis.uni-sofia.bg/y4MNX