Влъхвите…

Влъхвите пътуват от изток

след звездата,

пастирите ангели срещат

във нощта.

Днес се ражда

във Витлеем, във яслите,

Слово Божие*,

Христос Бог, народи, славете!

Към Витлеем ума си да повдигнем,

дето днес лежи

Невместимият във небесата

Богомладенец!

Днес се ражда …

Исаия светло пророкува

Син от Дева,

Младочка от Йесеевия корен,

Син на Отца.

Днес се ражда …

Малките деца Го славят

със своите песни,

Богомладенеца прославят,

Тайнството възпяват.

Днес се ражда …

Кратък URL адрес на страницата: http://paraklis.uni-sofia.bg/y4MNX