Велики Понеделник – богослужение

Вечерня

Стихири на Господи Воззвах

Днес ни събра благодатта на Светия Дух и всички ние, взели Твоя Кръст, зовем: „Благословен Идещият в името Господне! Осанна във висините!“

Имайки за престол небето и за подножие земята, Слово на Бога Отца и Сине съвечен, Ти днес смирено възседна безсловесно малко осле и от Витания дойде. Затова еврейските деца с клонки в ръце възхваляваха Те, викайки: „Осанна във висините! Благословен идещият Цар Израилев!“.

Слава

Радвай се и весели се, град Сионе, ликувай и празнувай, Църкво Божия! Защото ето, дойде твоят Цар в правда, седнал на младо осле и възпяван от децата: „Осанна във висините, благословен Си Ти, Чието милосърдие е безмерно, помилуй ни!“.

Стиховни Стихири

Преминавайки от палмовите клонки на единия и божествен празник към другия свещеното и спасително тайнство на Христовите страдания, нека да се съберем, о верни, и да Го видим как претърпява доброволно страдание заради нас; и Нему с подобаващи песни да благодарим, зовейки в умиление: „Господи, Извор на добросърдечието и Пристанище на спасението, слава Тебе!“.

Стих: Възпейте Господа с нова песен. Възпявай Господа, цяла земьо.

Страшно е да попаднеш в ръцете на Живия Бог, защото Той е Съдия на сърдечните мисли и намерение. Да не влезе никой, който още изпитва непорочна вяра, но в кротост и страх да пристъпим към Христа, за да получим милост и да намерим благодат като благовременна помощ.

Стих: Всички краища земни видяха спасението от нашия Бог.

Синагого лукава и прелюбодейна, която не опази вярност към своя Мъж, защо държиш на Завета, на който не стана наследница? Защо се хвалиш с вярата в Отца, щом отхвърли Сина? Та ти не прие пророците, които възвестиха за Сина! Поне се засрами от своите чеда, които викат: „Осанна на Давидовия Син, благословен е Идещият в Името Господне!“.

Слава

Преминавайки палмовите клонки… (първата)

И ниине

 Страшно е да попаднеш… (втората)

Сега отпускаш Твоя раб, Владико

Трисветое

Богородице Дево, радвай се

Малко повечерие с трипеснец на св. Андрей Критски

Ето Младоженецът иде в полунощ и блажен е оня раб, когото намери буден, а недостоен е оня, когото намери безгрижен. Прочее, внимавай, душо моя, да не те налегне сън, та да бъдеш предадена на смърт и да останеш вън пред затворените врати на Царството, но опомни се и възкликни: „Свят, свят, свят Си, Боже, заради Богородица помилуй ни!“

Седален след първата катизма

В настоящия ден свещените страдания възсияват за света, като съвършени светила, защото Христос идва да пострада поради Своята благост и макар да държи всичко в дланта Си, благоволява да Се разпъне на Дървото, за да спаси човека.

Слава и ниине, същият.

Седален след втората катизма

О, невидимий Съдия, как видим Си в плът и как идваш да бъдеш убит от беззаконни мъже, осъждайки нашето осъждане с Твоето страдание? Затова хвала, величие и слава отдаваме на Твоята власт, Слове, и съгласно ги принасяме.

Слава и ниине, същият.

Седален след третата катизма

Днешният ден светло принася първите плодове на Господните страдания! Затова елате, любители на празниците, да го посрещнем с песни, защото Творецът идва, за да приеме Кръст, разпити и рани, съден от Пилат. После пък ударен по главата от слуга, Той всичко претърпява, за да спаси човека. Затова нека призовем към Него: „Човеколюбче Христе Боже, дай прошка на прегрешенията за тия, които с вяра се покланят на Твоите пречисти страдания!“.

Слава и ниине, същият.

Евангелие

50-ти псалом

Трипеснец от преп. Козма Маюмски

Песен 1
Ирмос: С божественото Свое повеление Господ изсуши непроходимото бурно море и поведе народа Израилски пешком през него, затова нека Го възпеем, защото славно Се прослави!
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Неизказано е снизхождението на Словото Божие – Христос е Самият Бог и заедно с това Човек; като не счете, че приемайки образ на раб божествеността Му е ограбена, Той я яви на учениците Си, защото славно Се прослави.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Сам дойдох, за да послужа на обеднелия Адам, в чийто образ Се облякох доброволно Аз – Създателят, богат с божествеността Си, и да положа душата Си за неговото изкупление желая Аз, Който Съм безстрастен по божество.

Кондак

Иаков скърбеше за загубата на Йосиф, а той доблестният седна в колесница, като почитан цар, защото не стана роб на наслажденията, които искаше египтянката, но прие прослава от Сърцеведеца, Който му дарява нетленен венец.

Икос

Нека към риданието да прибавим сега ридание и да пролеем сълзи заедно с Йаков, оплакващ приснопаметния и целомъдрен Йосиф, продаден телом в робство, но запазил душата си непоробена и получил власт над цял Египет, защото Бог дарява Своя раб с нетленен венец.

Песен 8
Ирмос: Разпаленият безмерно неукротим огън се уплаши и отстъпи от непорочните тела на отроците, съ-образни с душите им; а когато вечноживият пламък се обезсили, чу се непрестанна песен: „Всички твари, възпявайте Господа и Го превъзнасяйте във всички векове!”.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Отивайки на страдания Спасителят казва на приятелите си: „Всички ще познаят, че сте Мои ученици, ако пазите Моите заповеди; мир имайте помежду си и с човеците и бидейки смиреномъдрени възвисявайте се и като познаете в Мене Господа, възпявайте и превъзнасяйте Ме във всички векове!”.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
„За вас да бъде чужд езическия обичай да се господарува над събратя, защото това не е Моят жребий, а свободното произволение. Който иска между вас да бъде пръв, нека бъде последен и като познаете в Мене Господа, възпявайте и превъзнасяйте Ме във всички векове!”.   
Песен 9
Ирмос: Ти възвеличи, Христе, родилата Те Богородица, от Която Се облече с тяло, във всичко подобно на нашето, Създателю наш, за изкупление на прегрешенията ни; и като Я облажаваме, ние – всички родове, Тебе величаем.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
О, Премъдросте на всички, Ти предрече на Своите апостоли: „Като отхвърлите всяка сквернота на страстите, ще възприемете благоразумен ум, достоен за Божественото Царство, в което ще се прославите, сияейки по-ярко от слънце!”.
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
Господи, Ти рече на Своите ученици: „Като ме гледате не мъдрувайте надменно, но се изпълвайте със смирени помисли; и пийте чашата, от която пия Аз, за да се прославите в Царството на Моя Отец.”

Светилен

Виждам Твоя чертог украсен, Спасителю мой, но одежда нямам, за да вляза в него. Просвети одеянието на моята душа, Подателю на светлината и ме спаси.

Хвалитни стихири

Отивайки на доброволно страдание, Господ говореше на апостолите по пътя: „Ето, възхождаме в Йерусалим и ще бъде предаден Син Човечески, както е писано за Него!“ Елате и ние с очистени мисли да Го придружим и да се съразпнем и съумъртвим за житейските наслади заради Него, та и да оживеем с Него и да Го чуем да казва: „Вече не в земния Йерусалим възхождам, за да пострадам, а при Моя Отец и вашия Отец и при Моя Бог и вашия Бог; и вас ще възнеса със Себе Си в горния Йерусалим, Царството Небесно!“.

Като достигнахме спасителното страдание на Христа Бога, о верни, нека да прославим Неговото неизказано дълготърпение, та по Своето добросърдечие да въздигне със Себе Си и нас, умъртвените от греха, като Благ и Човеколюбец.

Слава и ниине

Господи, отивайки на страдания, Ти утвърди Твоите ученици, като ги повика насаме и им каза: „Как не помните словата, които ви казах преди, че както е писано никой Пророк не може да бъде убит извън Йерусалим? Сега настъпи времето, за което ви говорех, защото ето, предавам Се в ръцете на грешници на поругание; и те, като ме приковат на Кръст и ме предадат на погребение, с презрение ще Ме сметнат за мъртъв, но дерзайте, защото в третия ден ще възкръсна за радост на верните и за вечен живот!“

Стиховни стихири:
Господи, като не разбираше неизказаната тайна на Твоя промисъл майката на Зеведеевите синове Те молеше чедата й да се дарят с почестите на временното царство, но вместо тях Ти обеща, че Твоите приятели ще пият чашата на смъртта – същата чаша, за която Ти казваше, че Сам преди тях ще пиеш за очистването ни от греховете. Затова към Теб зовем: „Спасение на нашите души, слава Тебе!”.
Господи, като наставляваше Своите ученици да разсъждават по най-съвършен начин, Ти им рече да не се уподобяват на езичниците в желанието да властват над по-малките: „Да не бъде тъй сред вас, Моите ученици, защото Самият Аз обеднях по Своя воля. Така първият сред вас да бъде на всички слуга, началникът – като подчинен, предпочитаният – като последен. Защото нали Сам Аз дойдох да послужа на обеднелия Адам и да дам душата Си в откуп за мнозина, които викат към Мене: „Слава Тебе!”.
Като се боим от наказанието на смоковницата заради безплодието й, братя, да принесем достойни покайни плодове на Христа, Който ни дарява с велика милост.
Слава, и ныне, глас 8: Като намери в лицето на египтянката втора Ева, змията – дявол искаше чрез нейните лъстиви слова Йосифа да съблазни, но той като остави одеждата си, избяга от греха и останал гол не се срамуваше, подобно на първосъздадения човек преди непослушанието му. По неговите молитви, Христе, помилуй ни!

Благо ест

Отпуст

Кондак 3ти час

Иаков скърбеше за загубата на Йосиф, а той доблестният седна в колесница, като почитан цар, защото не стана роб на наслажденията, които искаше египтянката, но прие прослава от Сърцеведеца, Който му дарява нетленен венец.

Тропар на пророчеството на 6ти час

Със съкрушени души падаме пред Тебе и Ти се молим, Спасителю на света, защото Ти Си Бог на каещите се.

На вечернята: 103 псалом, катизма 18.

На Господи воззвах: стихирите от утренята (Отивайки на доброволно страдание и следващите)

Слава и нине

Като намираме в лицето на египтянката втора Ева, змията – дявол искаше чрез нейните лъстиви слова Йосифа да съблазни, но той като остави одеждата си, избяга от греха и останал гол не се срамуваше, подобно на първосъздадения човек преди непослушанието му. По неговите молитви, Христе, помилуй ни!

Свете тихий

Паримии

Евангелие

 

Кратък URL адрес на страницата: http://paraklis.uni-sofia.bg/8c5YF