Благодарствен канон на Пресвета Богородица

on

Песен 1. гл. 4
Ирмос: ще отворя устата си, и ще се изпълнят с Духа Светаго, и ще произнеса дума за Царицата Майка, и ще се явя светло тържествуващ, и радвайки се, ще възпея нейните чудеса.

Пресветая Богородице, спаси нас.

Пречиста, като гледал на тебе — одушевената Христова книга, запечатана от духа, Великият архангел викал към тебе: Радвай се ти, вместилище на радостта, чрез която ще бъде разрешено проклятието, паднало върху прамайката.

Радвай се; Дево Богоневесто, Адамово въздигане, умъртвяване адово; радвай се, всенепорочна, чертоже на Царя на всичко; радвай се, огнеобразен престоле на Вседържителя.

Радвай се, неувяхваща розо, която едничка даваш благоуханен плод; радвай се ти, която си родила благоуханието на едничкия Цар, радвай се ти, спасение на света, която не си познала брак.

Радвай се ти, съкровище на чистотата, чрез която ние сме станали от нашето падане; радвай се, Владичице, благоуханни креме, тамяне благовонен и миро многоценно, която благоухаваш вярващите.

Песен З
Ирмое; Богородице, живи и изобилни източниче, духовно укрепи в твоята божествена слава събралите се в хор твои певци и ги удостой с венци на славата.

Пресветая Богородице, спаси нас.

Радвай се ти, която си произрасла Божествения клас като нива неразорана, одушевена трапезо, която си вместила

в себе си Хляба на живота; радвай се, Владичице, неизтощими източниче на жива вода.

Радвай се, Юнице, която си родила за вярващите непорочния Телец; радвай се, агнице, която си носила в утробата си Божия Агнец, Който взе върху себе си греховете на целия свят; радвай се, топло очистилище.

– Радвай се, светло утро, което едничко носиш слънцето Христа, жилището на светлината; радвай се ти, която си разпръснала тъмата и съвършено си отблъснала мрачните бесове.

Радвай се, Владичице, единствена врата, през която едничко само Словото е минало и която си съкрушила ключовете и вратата на ада чрез своето рождество; радвай се Богоневесто, божествени пъте на спасяваните.

Песен 4
Ирмос: Пребожественият Иисус, Който стои в славата на божествения престол, дойде на лек облак чрез нетленната длан — Божията майка, и спаси тия, които викат: Слава, Христе, на Твоята сила.

Пресветая Богородице, спаси нас.

От всички възпявана, Отроковице, към тебе в песно-пенията си викаме: радвай се, плодоносна горо, оросена от Духа: радвай се, светилниче и стомно, която съдържа в себе си манна и услажда чувствата на благочестивите.

Радвай се, пречиста владичице, очистилище на света; радвай се, стълбо, която чрез благодатта издигна от земята всички човеци; радвай се, мосте, който превежда от смърт в живот всички, които те възпяват.

Радвай се, пречиста, която стоиш по-високо от небесата и която безболестно си носила в утробата си Основата на земята; радвай се, багреницо, която със своите кърви си изтъкала божествената порфира за царя на силите.

Радвай се, владичице, която си родила истинския Законодател, Който даром изглажда беззаконията на всички човеци. Ти си непостижима дълбочина, неизказана височина, ти, която не знаеш брак и чрез която ние сме въздигнати до обожаване.

Тебе, която си сплела за света неръкотворен венец, възпяваме, като ти викаме: радвай се, Дево, пазилище, оградо, крепосте и свещено прибежище за всички.

Песен 5
Ирмос:Всичко дойде в ужас от твоята божествена слава, защото ти, Дево, която не си изпитала брак, носила си в твоята утроба Бога, Превъзнесения над всичко и си родила Безначалния Син, като даваш мир ка всички, които те възпяват.

Пресветая Богородице, спаси нас.

Радвай се, всенепорочна, която си родила Пътя на живота си спасила света от греховното потопяване; радвай се, богоневесто, за която трябва с трепет да се слуша и говори: радвай се; жилище на Владиката на тварите.

Радвай се, пречиста, която си крепост и ограда за хората, свещено селище на Славата, умъртвяване на ада, всесветъл чертог; радвай се, ангелска радост; радвай се, помощ на тия, които с вяра ти се молят.

Радвай се, владичице, огнена колеснице на Словото, одушевен рай, който има по средата си дървото на живота — Господа, сладостта на Когото оживява ония, които са се подхвърлили на тление, ала се причащават с вяра. Укрепявани от твоята сила, ние с вяра викаме, към тебе: радвай се граде на Царя ка всичко, за който явно бяха пророчествувани чудни и дивни неща; радвай се, неразсечима горо, неизмерима дълбочино.

Радвай се, пречиста, пространно селище на Словото, раковина, която си произвела Божествения бисер; радвай се. Богородице, предивно примирение ка всички, които те ублажават с Бога.

Песен 6
Ирмос: Богомъдри, като чествуваме тоя божествен всечестен празник на Божията Майка, елате да пляскаме с ръце и славим Бога, Който се роди от нея,

Пресветая Богородице, спаси нас.

Чисти чертоже на Словото, виновнице за издигане на всички до обожаване, радвай се, пречиста, проповед на Пророците; радвай се, украшение на апостолите.

От тебе е изтекла роса, която е угасила пламъка на многобожието. Ето защо ние викаме към тебе: радвай се, Дево, одушевено руно, което провидел Гедеон. Ето, Дево, ние ти викаме: радвай се; бъди пристанище и тихо убежище за нас, които сме люшкани от бурите в морето на скърбите и различните съблазни на врага.

Виновиице на радостта, дай благодат на нашия разум, за да викаме към тебе: радвай се, неизгаряща къпино, всесветло облаче, което непрестанно осеняво вярващите.

Песен 7
Ирмос: Богомъдрите отроци не почетоха тварта наместо Твореца, но мъжествено като потъпкаха заплашването с огън, радваха се и пееха: „Благословен си Ти, Препрославлени Господи и Боже на нашите отци“ !

Пресветая Богородице, спаси нас.

Ние те възпяваме, като викаме: радвай се, колеснице на духовното Слънце, истинска лоза; ти си произрасла зрял Грозд, от който се източва вино, което весели душите на тия, които с вяра те прославят.

Радвай се; богоневесто, която си родила лекаря на вси-

чки хора, тайнствени жезле, които си произрасъл неувяхващ цвят; радвай се, Владичице, чрез която ние се изпълваме с радост и наследяваме живот.

Владичице, най-красноречивият език не е в сила да те възпее, тъй като ти си се издигнала по-високо от серафимите, като си родила Царя Христа. Него моли да избави сега от всякакво бедствие всички, които с вяра се покланят на тебе.

Ублажават те и прославят краищата на земята и с любов викат към тебе: Радвай се, книжко, в която с пръста на Отца било написано Словото. Пречиста Богородице, моли Сина да запише твоите раби в книгата на живота.

Молим те и колената на сърцето си прекланяме пред тебе ние, твоите раби; приклони ухото си, пречиста Богородице, и спаси нас, които непрестанно сме потопявани в скърби, и запази твоя град от всякакъв плен на врага.

Песен 8
Ирмос: Благочестивите отроци бяха запазени в пещта от Богородичното раждане, което тогава беше предобразувано, а сега е действително. То подбужда цялата вселена да ти пее: „Всички твари, възпявайте Господа и Го превъзнасяйте във всички векове“.

Пресветая Богородице, спаси нас.

Пречиста, ти си възприела в своята утроба Словото, носила си Носещия всичко, хранила си с мляко Хранителя на цялата вселена, Когото ние възпяваме: Всички твари, възпявайте Господа и Го превъзнасяйте във всички векове.

Моисей, нетленна Дево, познал в къпината великото тайнство на твоето раждане, и отроците, кога стоели сред пламъка, без да бъдат изгорени, предобразували твърде ясно същото раждане. Поради това ние те възпяваме вечно.

Отроковице, обиталище на светлината, ние, които по рано бяхме съблечени чрез излъгването на дявола, сега сме. облечени чрез твоята утроба в дрехата на нетлението, които бяхме в тъмата на прегрешенията, сега видяхме Светлината; поради това възпяваме те вечно. Чиста Дево, спасение на смъртните, чрез тебе мъртвите се съживяват, тъй като ти си родила ипостасния Живот; тпя,

които по-рано бяха нями, сега стават красноречиви, прока-жените се очистват, болестите се премахват, пълчищата на духовете се побеждават.

Пречиста, всеблагословена, покрове, твърдиньо, стено и оградо на пеещите, която си родила спасение за света, чрез което ние сме възнесени от земята към небето, радвай се. Всички твари възпявайте Господа и Го превъзнасяйте във всички векове.

Песен 9
Ирмос: Нека се радва всеки земнороден, просвещаван духовно, а естеството на безплътните умове, което почита свещеното тържество на Божията майка, нека тържествува и вика: радвай се, всеблажека Богородице, чиста Присно-дево.

Пресветая Богородице, спаси нас.

Отроковице, избави ни от изкушенията, вражеския плен и всяко друго бедствие, което налита върху грешните хора поради многото им грехове, та ние, вярващите, които сме станали, чрез тебе съучастници на вечната радост, да ти викаме: радвай се.

Ти си станала наша просвета и утвърждение, поради което ние ти викаме: радвай се, звездо незалязваща, която въвеждаш в света великото Слънце; радвай се, пречиста, която си отворила заключения Едем; радвай се, съседе, който си приел несвършващето се миро, изляно върху тебе.

Нека благоговейно да застанем в дома на нашия Бог и да извикаме: радвай се, Владичице на света: радвай се, Марио, госпожо на всички ни, радвай се, едничка между жените непорочна и неопетнена, радвай се, огнен стълпе, който въвеждаш човечеството в горния живот.

Радвай се, Приснодево, гълъбице, която си родила Милостивия : радвай се, похвало на всички светии, венецо на мъчениците, радвай се, божествено украшение на всички праведници и спасение на нас вярващите.

Христе Боже, пощади Твоето наследие, като презреш всичките ни грехове, поради застъпничеството на молещата Те, която безсеменно Те роди на земята, когато ти пожела да приемеш човешко естество поради великата Си милост. : На Господа да се помолим!

Молитва към св. Богородица
О, пресвета Дево. Майко на всевишния Господ, всемилостива застъпнице и покрофителко на всички, които с вяра прибягват към тебе! Погледни от висините на твоята небесна слава върху мене, който припадам пред твоето подножие. Послушай смирената благодарствена молитва на грешния и недостоен твой раб, и я принеси пред Твоя възлюбен Син. О, преблагословена Богородице! Ти си скоропослушница на всички и на скърбящите радост: послушай и мене скръбния., Ти си уталожителка на тъгите ; уталожи и моите тъги и душевните ми и телесни болести. Ти си неопалима къпина: запази света, и всички нас от вредоносните огнени стрели на враговете. Тя търсиш загиналите: не допускай да загина в

бездната на моите грехове.

Ти си целителка на страдащите: изцели и мене, обхванатия от душевни и телесни болести Ти си неочаквана радост: с радостта за твоето спасение премахни от мене страха от бъдещите мъки. Ти си поръчителка на грешниците: бъди и на мене грешния милосърдна поръчителка за моето покаяние и спасение. На тебе подир Бога възлагам всичката си надежда. Бъди ми винаги будна ходатайка и всесилна застъпница пред Твоя Син и нашия Господ Иисус Христос. Укрепи в мене вярата в Него, утвърди ме в Неговата любов и ме научи да те обичам и да те славя, пресвета Майко Божия преблагословена Марие!

На твоя всесилен покров, Богородице, връчвам себе си за всички векове. Амин.

Тропар: Богородичен.

Ектения: Помилуй ни, Боже…

Отпуст.

Кратък URL адрес на страницата: http://paraklis.uni-sofia.bg/jNvAo