Ангели, снижете се…

 

Ангели, снижете се, хора, издигнете се,
Песен да възнесем,
Неквсемирът засвири!
Започва Неделята
Христос се пробуди –
Слава Тебе, Господи,
Че ни прероди!

Князе, снижете се, пастири, дигнете се,
Вас Христос обнови,
И нас помири.
Не сте вече роби,
всички сте юнаци –
Слава Тебе, Господи,
Че ни прероди!

Горди, снижете се, смирени, дигнете се,
Христос смъртта победи,
Христос Неизмерими.
Паднаха идолите
всички звероподобни,
Слава Тебе, Господи,
Че ни прероди!

 

 

Кратък URL адрес на страницата: http://paraklis.uni-sofia.bg/Dlo8Q